Osebne finance Mikro podjetja in podjetniki Srednja in velika podjetja
 • Kaj je kartica Ide@l Mastercard®?

  Kartica Ide@l Mastercard je plačilna kartica s funkcionalnostmi kreditne in revolving kartice ter kartice z odloženim plačilom. Kartica omogoča brezstično plačevanje.
 • Komu je namenjena kartica Ide@l Mastercard?

  Namenjena je vsem, ki se ne ustavljajo pred željami in si porabljena sredstva raje razporedijo, saj kartica omogoča odplačevanje preko daljšega obdobja. Kartico Ide@l Mastercard lahko dobi vsaka polnoletna oseba z rednim virom dohodkov - s plačo ali pokojnino.
 • Komu je namenjena kartica Ide@l Mastercard z odloženim plačilom?

  Namenjena komitentom N Banke d.d., ki imajo odprtega enega izmed paketnih transakcijskih računov. Kartico Ide@l Mastercard z odloženim plačilom lahko dobi vsaka polnoletna oseba z rednim virom dohodkov (plača ali pokojnina).
 • Kdo lahko dobi kartico Ide@l Mastercard?

  Posojilno kartico Ide@l Mastercard lahko dobi vsaka polnoletna oseba z rednim virom dohodkov, ki prejema plačo ali pokojnino na svoj transakcijski račun odprti pri slovenski banki. Kartico Ide@l Mastercard z odloženim plačilom lahko dobi vsaka polnoletna oseba, ki na paketni račun N Banke prejema plačo ali pokojnino.
 • Kolikšen je minimalni limit na kartici?

  Minimalni limit pri posojilni kartici Ide@l Mastercard kot tudi kartici Ide@l Mastercard z odloženim plačilom znaša 500 EUR.
 • Ali kartico Ide@l Mastercard lahko uporabljamo za spletne nakupe?

  Da. Kartico Ide@l Mastercard lahko uporabljamo za spletne nakupe na vseh spletnih prodajnih mestih, kjer kot plačilno sredstvo sprejemajo kartice Mastercard. Če spletno prodajno mesto podpira varnostni standard EMV® 3-D Secure (Mastercard ID Check), se pri izvedbi spletnega plačila uporabijo dodatni varnostni elementi. Več si preberite na posebni strani Mastercard ID Check.
 • Kolikšna je mesečna članarina za kartico Ide@l Mastercard?

  Višina mesečne članarine je odvisna od vrste in tipa kartice. Za kartice Ide@l Mastercard Standard znaša 3,20 EUR, za kartico Ide@l Mastercard World pa 8,20 EUR. Pri posojilni kartici Ide@l Mastercard Standard se lahko strošku vodenja kartičnega računa izognete, če bo v obračunskem obdobju poraba na vašem kartičnem računu znašala več kot 400 EUR oziroma več kot 750 EUR pri kartici Ide@l Mastercard World.

 • Kje lahko prejmem dodatna pojasnila v zvezi s posojilno kartico Ide@l Mastercard?

  Na vsa vprašanja o kartici Ide@l Mastercard  vam bomo odgovorili v Kontaktnem centru (tel.: 080 2265) ali v naših poslovalnicah. Lahko pa nam svoja vprašanja pošljete na info@nbanka.si.
 • Kolikšen je maksimalni limit na kartici?

  Maksimalni limit za kartico Ide@l Mastercard Standard znaša 5.000 EUR, pri kartici Ide@l Mastercard World pa 15.000 EUR.

 • Kolikšni stroški so povezani s kartico Ide@l Mastercard?

  Vsi stroški, povezani s kartico Ide@l Mastercard so na voljo na povezavi oziroma so na voljo v poslovalnicah N Banke.
 • Kaj naj storim, če mi ukradejo ali če izgubim kartico Ide@l Mastercard?

  Nemudoma pokličite Kontaktni center na telefon: +386 1 569 22 59 (tonska izbira 3) in kartico blokirajte. Shranite si telefonsko številko, na katero lahko 24 ur na dan 365 dni v letu pokličete in prijavite izgubo, krajo, zlorabo ali težave s plačilno kartico (navedena je tudi na vrhu hrbtne strani kartice). V primeru kraje kartice le to obvezno prijavite tudi policiji (enako storite tudi, če ste v tujini).
 • Kako najbolj varno skrbim za kartico?

  Nasvete za varno uporabo kartic najdete na strani Varna uporaba kartic.

  Nasvete in priporočila za varne spletne nakupe najdete na spletni strani Varno spletno poslovanje.

 • Bančni avtomat mi je »požrl« kartico. Kaj naj storim?

  Bančni avtomat lahko zadrži kartico v različnih primerih. Če uporabnik trikrat zaporedoma napačno vtipka številko PIN, če je bila kartica preklicana ali ji je potekla veljavnost, pa tudi, če je poškodovana.

  Svetujemo, da v primeru, ko bančni avtomat kartice ne vrne, pokličete Kontaktni center na +386 1 569 22 59, oziroma obiščete poslovalnico N Banke.

 • Kdaj se poravnavajo obveznosti?

  Obveznosti iz naslova kartice se poravnavajo enkrat mesečno. Obveznosti se poravnavajo 8., 18. ali 28. v mesecu. Datum poravnave obveznosti uporabnik kartice izbere sam. Če datum poravnave zapade na dela prost dan, se rok za plačilo obveznosti premakne na naslednji delovni dan. Mesečno obveznost lahko poravnate z eno izmed naslednjih možnosti:

  Posojilna kartica

  • trajni nalog z osebnega TRR, odprtega pri N Banki,
  • z nalogom za direktno bremenitev SEPA (račun pri katerikoli slovenski banki) ali
  • s pomočjo univerzalnega plačilnega naloga UPN. Pri SEPA bremenitvi in univerzalnem plačilnem nalogu banka zaračuna storitev po Tarifi banke.

  Kartica z odloženim plačilom

  • trajni nalog z osebnega TRR, odprtega pri N Banki.
 • Kje vse lahko uporabljam kartico Ide@l Mastercard?

  Kartico Ide@l Mastercard lahko uporabljate na vseh prodajnih mestih, tako doma kot v tujini, ki so označena z ustrezno Mastercard nalepko.
 • Ali lahko kartico Ide@l Mastercard uporabljam v tujini?

  Kartico Ide@l Mastercard lahko uporabite na vseh prodajnih mestih tako doma kot v tujini, ki so označeni z oznako Mastercard.
 • Kako lahko v tujini uporabljam svojo kartico Ide@l N Banke?

  Poslovanje s kartico Ide@l Mastercard je omogočeno v vseh državah sveta, razen v državah v vojni in v državah pod embargom.

  V primeru težav se za pomoč lahko obrnete tudi na Kontaktni center, kjer smo za vas na brezplačni telefonski številki 080 22 65 dosegljivi vsak delovni dan med 8:00 in 19.30.

 • Ali lahko s kartico Ide@l Mastercard dvigujem gotovino?

  Gotovino s kartico Ide@l Mastercard lahko dvignete na vseh bančnih avtomatih in v poslovalnicah bank doma in v tujini z oznako Mastercard. Omejitev dnevnega dviga je glede na tip kartice (Standard ali Wrold). Storitev je plačljiva po Tarifi banke.
 • Koliko časa traja od naročila do prejema kartice?

  Kartico Ide@l Mastercard z odloženim plačilom in PIN številko boste na svoj naslov prejeli v 7 dneh od oddaje vašega popolnega naročila. Posojilno kartico Ide@l Mastercard in PIN številko boste na svoj naslov prejeli v 7 dneh od dne, ko banka prejme podpisano Pogodbo o okvirnem kreditu na posojilni kartici Ide@l Mastercard.
 • Kje lahko vidim vse opravljene nakupe?

  Vsi opravljeni nakupi z vašo kartico Ide@l Mastercard so vidni na mesečnem izpisku prometa. Mesečni izpisek prejmete po elektronski pošti na elektronski naslov imetnika osnovne kartice. Hkrati omogočamo tudi možnost pošiljanja izpiskov v papirni obliki na naslov. V izpisek so vključeni tudi podatki o porabi na dodatni kartici. Vsi poslani mesečni izpiski so arhivirani in dostopni tudi v spletni N Banki.

  Uporabniki mobilne N Banke spremljajo vso porabo po kartici tudi prek aplikacije na mobilnem telefonu. Naročniki storitve SMS obveščanja so prav tako obveščeni o opravljenem nakupu ter o informativnem razpoložljivem stanju po zaključeni transakciji.

 • Ali lahko poplačam vse obveznosti na kartici Ide@l Mastercard naenkrat?

  Na kartici Ide@l Mastercard je možno delno poplačilo ali poplačilo celotnega dolga brez dodatnih stroškov.
 • Kako lahko sredstva s kartičnega računa prenesem na svoj transakcijski račun?

  Imetnik kartice Ide@l Mastercard lahko v breme svojega kartičnega računa nakaže sredstva na transakcijski račun, ki je naveden na vlogi za izdajo kartice. Transakcijo je možno izvesti v poslovalnici N Banke, ali pa v celoti prek spleta na povezavi. S sredstvi, prenesenimi na transakcijski račun, imetnik kartice prosto razpolaga – dvigne gotovino.

  V primeru oddaje naloga za prenos sredstev na kartični račun vsak delovni dan do 15:00, so sredstva na transakcijski račun komitenta nakazana naslednji delovni dan. Za opravljeno storitev banka zaračuna stroške po Tarifi banke.

 • Ali kot tuj državljan lahko pridobim kartico Ide@l Mastercard?

  Posojilno kartico lahko pridobijo tudi tuji državljani, ki začasno bivajo v Republiki Sloveniji na podlagi veljavnega dovoljenja, izdanega za najmanj šest mesecev in so zaposleni pri delodajalcu s sedežem v Republiki Sloveniji. Pogoj je, da imajo odprt osebni transakcijski račun v N Banki in nanj prejemajo plačo ali pokojnino ZPIZ.
 • Kakšna je razlika med posojilno kartico in kartico z odloženim plačilom?

    Mesečno plačilo  Nakupi na obroke  Zavarovanje nakupov  Potovalna zavarovanja Vključen SMS  Ideal bonus 
  Posojilna kartica Standard  5 % DA DA  NE DA  DA 
  Posojilna kartica Wolrd  5 % DA DA DA DA DA
  Posojilna kartica Standard 100 %  DA  DA  NE DA  DA 
  Posojilna kartica World 100 % DA DA DA DA DA
  Odloženo plačilo Standard in World  100 %  NE  NE NE  NE  NE 
  • Posojilna kartica 5 % omogoča mesečno plačilo le minimalnega deleža porabe 5 % in morebitna zapadla obročna plačila. Omogoča plačilo na 60 obrokov, vključena so vsa paketna zavarovanja nakupov in pri kartici World tudi potovalna zavarovanja, prav tako je vključeno tudi SMS obveščanje. Dolgovani znesek pri posojilni kartici lahko brez dodatnih stroškov kadarkoli odplačate delno ali v celoti.
  • Posojilna kartica 100% - vso mesečno porabo, ki ni spremenjena v obroke in zapadla obročna plačila je potrebno plačati v celoti. Omogoča plačilo na 60 obrokov, vključena so vsa paketna zavarovanja nakupov in pri kartici World tudi potovalna zavarovanja, prav tako je vključeno tudi SMS obveščanje. Dolgovani znesek pri posojilni kartici lahko brez dodatnih stroškov kadarkoli odplačate delno ali v celoti.
  • Pri kartici z odloženim plačilom je potrebno celoten znesek mesečne porabe plačati na izbrani dan v mesecu v celoti. Kartica z odloženim plačilom ne omogoča plačevanja na obroke, paketno zavarovanje nakupov in zavarovanje proti zlorabam ni vključeno, prav tako v ceni mesečnega vodenja ni vključeno SMS obveščanje.
 • Kolikšen limit lahko dobim na Ide@l Mastercard kartici?

  Osnova za izračun maksimalnega zneska limita na kartičnem računu pri izdaji kartice Ide@l Mastercard je redni mesečni priliv, zmanjšan za redne mesečne obveznosti iz naslova kreditnih anuitet in/ali leasinga. Izračunana neto vrednost priliva se pomnoži z mnogokratnikom, ki je odvisen od višine neto priliva in statusa stranke (komitent, nekomitent).

  Enaka metodologija določanja najvišjih dovoljenih limitov se uporablja za vse vrste kartic z odloženim plačilom in za posojilne kartice (Standard, World).

 • Na POS terminalu sem 3x zapovrstjo vtipkal napačen PIN. Kartice sedaj ne morem več uporabljati. Kaj naj storim?

  V tem primeru je nadaljnja uporaba kartice zaradi varnostnih razlogov onemogočena. Številko PIN si lahko odblokirate na najbližjem bančnem avtomatu z avtorizirano transakcijo - opravite storitev vpogleda v stanje ali dvig gotovine. Na ta način se bo blokada številke PIN sprostila. To lahko storite tako na bankomatih doma kot tudi v tujini (deblokada številke PIN je mogoča na EMV bančnih avtomatih, ki omogočajo branje čipa na kartici).
 • Ali je uporaba PIN pri kartici Ide@l Mastercard® obvezna?

  Da, uporaba številke PIN je obvezna na vseh POS terminalih in bančnih avtomatih, ki zahtevajo vnos številke PIN. Ker vsa prodajna mesta doma in v svetu še ne podpirajo čip tehnologije, to pomeni, da boste pristnost nekaterih nakupov še vedno potrjevali s podpisom potrdila o nakupu. Če ste za nakup vpisali številko PIN, podpis praviloma ni potreben.
 • Rad bi zamenjal PIN. Kaj naj storim?

  Številko PIN lahko spremenite na vseh bančnih avtomatih, ki sprejemajo čip kartice in omogočajo storitev zamenjave številke PIN na kartici. Storitev je brezplačna.
 • Pozabil sem PIN. Kaj naj storim?

  V primeru pozabljene številke PIN je mogoče naročiti novo številko PIN brez zamenjave kartice. Storitev je plačljiva po Tarifi banke. Pri tem je obvezen obisk poslovalnice N Banke.
 • Kaj naj storim ob vnosu napačne PIN na bankomatu ali POS terminalu?

  Ob napačnem vnosu številke PIN na bančnem avtomatu ali POS terminalu se plačilo ne bo izvedlo, dokler ne boste vnesli pravilne številke PIN. Po treh napačnih vnosih številke PIN bo kartica zaradi varnostnih razlogov blokirana in s tem onemogočena njena nadaljnja uporaba. V tem primeru pokličite Kontaktni center na telefonsko številko +386 1 69 22 59, kjer vam bodo svetovali nadaljnje ravnanje.
 • Kako lahko spremljam porabo na kartici?

  Za kartico Ide@l Mastercard smo vam omogočili možnost vpogleda na vseh bankomatih, prek mobilne N Banke ter na mesečnem obvestilu porabe s kartico.

  Informacija o prostem limitu za porabo je vključena tudi v SMS obvestilu. Storitev vpogleda v stanje na bankomatu je plačljiva po Tarifi banke.

 • Ali lahko dobim še eno kartico Ide@l za isti kartični račun?

  Banka lahko izda eno ali več dodatnih kartic na istem kartičnem računu. Mesečna članarina za dodatne kartice se ne zaračunava. Skladno s Tarifo banke se zaračuna le strošek izdelave kartice. Mesečna poraba vseh izdanih kartic za isti račun se sešteva. Pri posojilni kartici se boste v primeru, da bo v obračunskem obdobju poraba na Ide@l Mastercard kartičnem računu znašala več kot 400 € pri Standard in več kot 750 € pri World kartici, izognili strošku vodenja kartičnega računa.
 • Kaj pomeni brezstičnost? Kaj je brezstično plačevanje?

  Brezstično plačevanje omogoča hitro, varno in enostavno plačevanje nakupov, pri katerem kartico samo približate POS terminalu in je ni potrebno vstavili v režo. Za nakupe v Sloveniji do zneska 25 EUR vnos številke PIN ni potreben, nakupe nad 25 EUR pa bo še vedno potrebno potrditi z vnosom številke PIN. Brezstično transakcijo je mogoče opraviti na vseh prodajnih mestih, ki so označena z logotipom Mastercard Pay Pass, oziroma z oznako Sberbank Ikona za brezstično transakcijo 1 ali Sberbank Ikona za brezstično transakcijo 2 .
 • Kaj moram narediti ob spremembi osebnih podatkov?

  Spremembo imena ali priimka morate javiti osebno v poslovalnici N Banke. Ob spremembi imena ali priimka vam naročimo novo kartico.
 • Kaj je posojilna kartica?

  Posojilna kartica je plačilna kartica, pri kateri vrednost mesečne porabe s kartico na dan plačila ne poravnate v celoti, temveč le minimalni dogovorjeni del in morebitne zapadle obroke.
 • Kaj pomeni minimalni delež mesečne poravnave 5 %?

  Minimalni delež poravnave je določen kot 5 % od porabljenega limita.

  Primer: vrednost odobrenega limita na kartičnem računu je 5.000 EUR, izkoriščeni del limita pa je 2.000 EUR. Za izkoriščeni del limita 2.000 EUR bo na dan plačila treba plačati 100 EUR. Če koristite plačila na obroke, je potrebno k znesku 100 EUR prišteti še zapadle obroke v mesecu obračuna, morebitne bančne stroške in obresti.

 • Kaj pomeni minimalni delež mesečne poravnave 100 %?

  Minimalni delež poravnave je določen kot 100 % od porabljenega limita, za transakcije, ki niso spremenjene v obroke.

  Primer: vrednost odobrenega limita na kartičnem računu je 3.000 EUR, izkoriščeni del limita je 800 EUR, od tega je za 200 EUR transakcij manjših vrednosti, ki niso spremenjene v obroke in nakup televizorja za 600 EUR z odplačilom v 10 obrokih. Ob zaključku obračunskega obdobja vam v plačilo zapade 200 EUR tekoče porabe, ki ni spremenjena v obroke in en obrok za 60 EUR, skupaj 260 EUR. Če koristite plačila na obroke, je potrebno k tem znesku prišteti še morebitne bančne stroške in obresti.

 • Ali banka zaračunava obresti?

  Banka vso porabo na kartičnem računu obrestuje dokler dolg ni v celoti odplačan.
 • Poravnava 5 % je prenizka. Ali lahko poravnam več?

  Imetnik posojilne kartice lahko kadarkoli brez dodatnih stroškov poravna višji znesek, kot je zahtevan minimalni delež mesečne poravnave. Plačilo lahko izvede preko spletne N Banke, univerzalnega plačilnega naloga ali v poslovalnici N Banke.

  Z nakazilom dodatnih sredstev na kartični račun se sprosti izkoriščeni kartični limit, ki ga je mogoče po prejemu plačila ponovno uporabiti.

  Nakazilo dodatnih sredstev pokrije najprej morebitne že nastale obveznosti stroškov in obresti, poravna se koriščeno posojilo, ki ni bilo spremenjeno v obroke in v kolikor je še dovolj sredstev, se pričnejo poravnavati obroki in sicer od najstarejšega obroka dalje.

 • Kako naročim kartico Ide@l Mastercard®?

  Naročilo kartice Ide@l Mastercard izvedete tako, da izpolnite obrazec na spletni strani za naročilo kartice. Lahko pa kartico naročite tudi v najbližji poslovalnici N Banke.
 • Kakšen je postopek za pridobitev kartice Ide@l Mastercard prek spleta?

  1. Naročilo kartice

  Naročilo oddate tako, da izpolnite spletno vlogo. Fotografirajte ali skenirajte zadnji bančni izpisek in zadnjo plačilno listo ter ju priložite izpolnjeni spletni vlogi.

  2. Prevzem dokumentov

  Po prejemu in odobritvi vloge pripravimo pogodbeno dokumentacijo in vas s SMS obvestimo o terminu obiska predstavnika banke. Podpisali boste vso potrebno dokumentacijo in predstavniku banke izročili fotokopijo osebnega dokumenta, navedenega v spletni vlogi.

  3. Prejem kartice

  Kartico boste prejeli na dogovorjeni način (kot ste navedli v spletni vlogi).

 • Ali moram biti komitent N Banke, da dobim kartico Ide@l Mastercard?

  Za naročilo kartic Ide@l Mastercard prek spleta ni potrebno biti komitent N Banke.

  Kartico Ide@l Mastercard lahko dobi vsaka polnoletna oseba z rednim virom dohodkov (plača ali pokojnina). Za izdajo kartice Ide@l Mastercard ni potrebno prejemati plače na transakcijski račun, odprt pri N Banki.

 • Kakšno dokumentacijo potrebujem kot nekomitent za pridobitev kartice Ide@l Mastercard?

  Stranka, ki ni komitent N Banke, oziroma je komitent vendar na osebni transakcijski račun odprt pri N Banki ne prejema plače/pokojnine ZPIZ, mora banki za pridobitev kartice Ide@l Mastercard dostaviti naslednjo dokumentacijo:

  • Vlogo stranke za izdajo kartice Ide@l Mastercard;
  • Vlogo stranke za izdajo dodatne kartice Ide@l Mastercard v primeru izdaje dodatne kartice;
  • Izpisek transakcijskega računa druge banke in zadnjo plačilno listo/odrezek ZPIZ. Obseg dokumentacije je odvisen od višine želenega limita. Za limit do 3.000 EUR se zahteva 1 izpisek in 1 plačilna lista/odrezek ZPIZ, za limite višje od 3.000 EUR se zahtevajo 3 izpiski in 3 plačilne liste/odrezek ZPIZ;
  • Fotokopijo osebnega dokumenta, navedenega na Vlogi za izdajo kartice Ide@l;
  • Podpisan obrazec SEPA, če se mesečna obveznost poravnava s transakcijskega računa druge slovenske banke.
 • Kolikšen je minimalni znesek za plačilo na obroke s kartico?

  Minimalni posamezni obrok pri obročnih nakupih znaša 20 EUR, kar pomeni, da mora biti minimalna vrednost nakupa za obročna plačila 40 EUR.
 • Kolikšna je obrestna mera za plačilo na obroke ali za posojilno kartico?

  Obrestna mera za plačila na obroke ali za posojilo na kartici je enaka. Obrestna mera je fiksna in prikazana na letnem nivoju. Pogodbena obrestna mera je zapisana v Pogodbi o okvirnem kreditu na posojilni kartici Ide@l Mastercard® oziroma je aktualna obrestna mera vedno objavljena na spletni strani banke.
 • Kako sporočim, da želim izvesti plačilo na obroke?

  Pri plačilu nad 40 EUR imetnik kartice prejme SMS obvestilo z navedbo vrednosti plačila, najvišjega števila dovoljenih obrokov in rok, do kdaj je možno posamično transakcijo spremeniti v obroke. Imetnik kartice s povratnim SMS sporočilom obvesti banko o številu obrokov.

  Imetnik kartice Ide@l Mastercard lahko posamično transakcijo spremeni v obroke tudi osebno, in sicer v poslovalnici N Banke. Sprememba transakcije v obročno plačilo je brezplačna.

  Pri karticah z odloženim plačilom obročna plačila niso možna.

 • Ali se moram za plačilo na obroke odločiti takoj?

  Imetnik kartice Ide@l Mastercard se za spremembo v obročno plačilo lahko odloči takoj po prejemu SMS obvestila, oziroma najkasneje do datuma, ki je naveden v tem obvestilu. Posamezno transakcijo je možno spremeniti v obroke najkasneje 10 dni pred dnevom plačila mesečnih obveznosti. Ko imetnik kartice za spremembo v obročno plačilo prejme potrditveni SMS, je sprememba v obroke zaključena.
 • Koliko je največje število obrokov?

  Največje možno število obrokov je 60, vendar je to odvisno od zneska transakcije. Najnižji obrok je 20 EUR. Vse zneske nad 1.200 EUR lahko spremenite v obročna plačila na 60 mesecev.
 • Rad bi spremenil število obrokov? Kako to naredim?

  Posamezno transakcijo je v plačilo na obroke možno spremeniti le enkrat. Imetnik kartice po nakupu prejme SMS obvestilo s podrobnostmi o transakciji in kodo za spremembo plačila v obroke (glej Sliko 1). Z odgovorom na prejeti SMS (vpis kode, glej Sliko 2) je transakcija spremenjena v obroke, imetnik kartice prejme potrditveni SMS (glej Sliko 3). Naknadno spreminjanje števila obrokov ni možno.

  Slika 1: Obvestilo o transakciji:

   Slika1

   Slika 2: Odgovor na prejeti SMS:

  Slika2

  Slika 3: Prejeti potrditveni SMS:

  Slika3

 • Kje lahko kupujem na obroke?

  V plačilo na obroke je možno spremeniti katerokoli transakcijo v vrednosti nad 40 EUR, opravljeno doma ali v tujini, na POS terminalu ali v spletni trgovini ali celo dvig gotovine na bankomatu. Za nakup na obroke ne potrebujete posebne kartice. Prav tako trgovca pred plačilom ni potrebno spraševati, na koliko obrokov vam je pripravljen prodati blago. Spremembo nakupa ali dviga gotovine v obroke naredite sami preko SMS sporočila, takrat, ko imate čas.

  V poslovalnici N Banke lahko sredstva s kartičnega računa prenesete na transakcijski račun in v obroke spremenite tudi to transakcijo ter si tako kredit na obroke odobrite kar sami, brez dodatnih stroškov zavarovanja ali stroškov odobritve kredita.

  Sredstva s kartičnega računa lahko prenesete na svoj transakcijski račun le v poslovalnici N Banke. S sredstvi, prenesenimi na transakcijski račun, imetnik kartice prosto razpolaga – dvigne gotovino. Za opravljeno storitev banka zaračuna stroške po Tarifi banke.

 • Kakšna zavarovanja so vključena na kartici Ide@l Mastercard® Standard?

  Vsi imetniki posojilnih kartic Ide@l Mastercard Standard imajo v ceni mesečnega vodenja kartičnega računa vključen paket zavarovanj »Ide@l Osnovni«

  Paket vključuje naslednja zavarovanja:

  • Garancija najboljše cene,
  • Podaljšana garancija,
  • Zavarovanje nakupa,
  • Ključi in dokumenti,
  • Rop pri bankomatu,
  • Zavarovanje odpovedi vstopnic.

  Podrobnosti posameznih kritij so opisane v splošnih pogojih zavarovanja kartic Ide@l Osnovni.

 • Katera zavarovanja so vključena na kartici Ide@l Mastercard World?

  Vsi imetniki posojilnih kartic Ide@l Mastercard World imajo v ceni mesečnega vodenja kartičnega računa vključen paket zavarovanj »Ide@l World« Paket vključuje naslednja zavarovanja:

  • Garancija najboljše cene,
  • Podaljšana garancija,
  • Zavarovanje nakupa,
  • Zavarovanje odpovedi vstopnic,
  • Rop z odvzemom osebnih predmetov.

  Kartice Ide@l World imajo vključena tudi potovalna zavarovanja in storitev medicinske asistence:

  • Zdravstveni stroški in storitev nujne pomoči,
  • Zobozdravstvene storitve,
  • Stroški vrnitve v domovino,
  • Vrnitev mladoletne osebe v domovino,
  • Podaljšano bivanje spremljevalca,
  • Prihod bližnjega sorodnika ob sprejemu v bolnišnico,
  • Stroški pogreba ali vrnitve posmrtnih ostankov,
  • Zavarovanje odpovedi potovanja,
  • Zamuda odhoda,
  • Dodatno zavarovanje pri najemu vozila.

  Podrobnosti posameznih kritij so opisane v splošnih pogojih zvarovannja kartic Ide@l World.

 • Kdaj začnejo veljati zavarovanja na kartici?

  Vsa zavarovanja za posojilne kartice Ide@l Mastercard World so veljavna takoj po prejemu kartice in PIN številke. Za že izdane zlate posojilne kartice Ide@l Mastercard so vsa zavarovanja veljavna za nakupe in plačila od 1.10.2020 dalje.

  Kartice z odloženim plačilom nimajo vključenih zavarovalnih kritij.

 • Kako lahko uporabim zavarovanje na kartici?

  Vsa zavarovalna kritja je mogoče uveljaviti le na podlagi opravljenega dviga gotovine ali plačila ali s posojilno kartico Ide@l Mastercard in posojilno kartico Ide@l Mastercard World.

  Za prijavo in uveljavitev zavarovalnih primerov mora uporabnik kartice obvezno kontaktirati z asistenčnim centrom zavarovalnice AXA, ki nudi in organizira asistenčne storitve na telefonski številki 01 8888 044 za klice iz Slovenije ali +386 1 8888 044 za klice iz tujine. Asistenčni center lahko kontaktirate tudi s klicem na brezplačno številko 080 22 65 in tonsko izbiro 3 in nato 5.

 • Kaj vsebuje zavarovanje Podaljšana garancija?

  Zavarovalno kritje je podano za okvaro tehničnega blaga, za katerega je bila dana osnovna garancija proizvajalca najmanj 24 mesecev. Po izteku osnovne garancije proizvajalca je blago plačano s kartico Ide@l Mastercard, zavarovano za dodatnih 12 mesecev. Če je bila osnovna garancija pet let, imate zaradi plačila s kartico kupljeni predmet zavarovan tudi šesto leto.

  Ob nastanku zavarovalnega primera zavarovalnica izplača zavarovalnino do višine nastale škode, največ do novo nabavne vrednosti blaga oziroma do višine letne zavarovalne vsote.

 • Kolikšna je minimalna vrednost nakupa enega izdelka za zavarovanje Podaljšana garancija?

  Zavarovanje »podaljšana garancija« velja za vse nakupe nove avdio in video opreme, bele tehnike, manjših gospodinjskih aparatov, ki so bili v trgovini v Sloveniji ali na spletni strani slovenskega trgovca plačani s kartico Ide@l Mastercard. Omejitve minimalnega zneska nakupa ni.

 • Katera dokumentacija je potrebna pri uveljavljanju zavarovanja Podaljšana garancija?

  Ob nastanku zavarovalnega primera je zavarovanec (imetnik kartice) zavarovalnici dolžan predložiti:

  • Originalni račun za nakup blaga,
  • dokazilo o plačilu blaga s plačilno kartico, na podlagi katere je sklenjeno zavarovanje po teh pogojih (slip ali mesečni izpisek iz katerega je razvidno plačilo s kartico),
  • poročilo servisa o pregledu oziroma popravilu okvarjenega blaga,
  • račun za popravilo blaga,
  • garancijsko izjavo za blago.

  Število prijavljenih primerov zavarovalnega kritja ni omejeno. Informacijo in potrebna navodila, kako uveljaviti zavarovalno kritje, dobite s klicem na telefonsko številko zavarovalnice AXA, 01 8888 044.

  Več informacij o pogojih zavarovanja preberite v Splošnih pogojih za zavarovanje imetnikov plačilnih kartic.

 • Kolikšna je minimalna vrednost nakupa enega izdelka pri Zavarovanju nakupov?

  Zavarovanje nakupov velja za nakupe novih izdelkov nad vrednostjo 50 EUR, ki so bili plačani s kartico Ide@l Mastercard v katerikoli trgovini, doma ali v tujini. Tudi v spletni trgovini. Zavarovanje nakupov velja 90 dni od dneva nakupa.
 • Kaj vsebuje Zavarovanje nakupov?

  Zavarovalno kritje velja za nenamerno poškodbo/uničenje ali krajo blaga, plačanega s kartico Ide@l Mastercard, katerega nova nabavna vrednost je ob nakupu višja od 50 EUR. Kritje je podano za: 

  • poškodbe zaradi nenamerne nerodnosti, padec ali razbitje izdelka, požar,
  • poškodbe zaradi mehanske sile, implozije in drugih učinkov pritiska,
  • neposredno delovanje električne energije zaradi zemeljskega stika, kratkega stika, previsoke ali prenizke napetosti, elektronski naboj, elektromagnetne motnje.

  Ob nastanku zavarovalnega primera zavarovalnica izplača zavarovalnino do višine nastale škode, največ pa do dejanske vrednosti blaga oziroma do višine zavarovalne vsote v izbranem paketu. V primeru kraje ali vloma je obvezen policijski zapisnik.

  Več informacij o pogojih zavarovanja preberite v Splošnih pogojih za zavarovanje imetnikov plačilnih kartic. 

 • Katera dokumentacija je potrebna pri uveljavljanju kritja Zavarovanje nakupa?

  Ob nastanku zavarovalnega primera je zavarovanec zavarovalnici dolžan predložiti:

  • Originalni račun za nakup blaga,
  • potrdilo o plačilu blaga s plačilno kartico,
  • policijski zapisnik (v primeru vloma ali kraje),
  • poročilo servisa o pregledu oziroma popravilu pokodovanega blaga,
  • pregledu oziroma popravilu poškodovanega blaga,
  • račun za popravilo blaga.

  Število prijavljenih primerov zavarovalnega kritja ni omejeno.

  Informacijo in potrebna navodila, kako uveljaviti zavarovalno kritje dobite s klicem na telefonsko številko zavarovalnice AXA, 01 8888 044.

  Več informacij o pogojih zavarovanja preberite v Splošnih pogojih za zavarovanje imetnikov plačilnih kartic.

 • Ali zavarovanji Podaljšana garancija in Zavarovanje nakupov veljata v primeru plačila prek PayPal?

  V primeru plačila prek Paypal obe zavarovanji veljata, če je bila za to transakcijo bremenjena kartica Ide@l (PayPal račun je povezan s kartico Ide@l).

  Dokazilo o plačilu s kartico Ide@l prek Paypal je prikaz transakcije na izpisku ali v mobilni banki ali v elektronski banki.

  Plačilo blaga iz dobroimetja na PayPal računu se ne upošteva kot transakcija za plačilo blaga s kartico Ide@l.

 • Kaj vsebuje zavarovanje Garancija najboljše cene?

  Zavarovalno kritje je podano za razliko med ceno, ki jo je kupec plačal s kartico Ide@l Mastercard in znižano prodajno ceno za isto blago (ista znamka, isti model in/ali številka modela) katerega nova nabavna vrednost je ob nakupu višja od 50 EUR in razlika v ceni znaša najmanj 50 EUR.

  Garancija najboljše cene se uveljavlja za blago kupljeno v fizičnih trgovinah v Sloveniji. Nakupi v spletnih trgovinah in blago, ki je na voljo le na spletu, je izključeno.

  Ob nastanku zavarovalnega primera zavarovalnica izplača zavarovalnino največ do višine zavarovalne vsote v izbranem paketu.

 • Kolikšna je minimalna vrednost nakupa enega izdelka za zavarovanje Garancija najboljše cene

  Zavarovanje Garancija najboljše cene velja za nakupe izdelkov nad vrednostjo 50 EUR, ki so bili plačani s kartico Ide@l Mastercard. Razliko v ceni je treba prijaviti v 30 dneh od dneva nakupa.

 • Ali sem upravičen do razlike v ceni, če sem s kartico Ide@l v trgovini v Sloveniji opravil nakup električne pečice in zanjo odštel 320 EUR, nato pa je bila pečica v isti trgovini v roku 14 dni znižana na 250 EUR?

  Da. Če v roku 30 dni od nakupa odkrijete identičen izdelek po znižani ceni v isti ali drugi trgovini v Sloveniji, lahko uveljavlja zavarovanje Garancija najboljše cene. 

 • Katera dokumentacija je potrebna pri uveljavljanju zavarovanja Garancija najboljše cene?

  Če v 30 dneh po nakupu in plačilu s kartico ide@l Mastercard najdete identičen predmet po znižani ceni v trgovini v Sloveniji lahko uveljavite kritje za razliko v ceni. Zavarovalnici je treba predložiti:

  • Originalni račun za nakup blaga,
  • dokazilo plačila blaga s kartico,
  • tiskani oglas ali spletni oglas ali fotografijo identičnega predmeta s prikazom znižane prodajne cene, ki dokazuje razliko v ceni med ceno kupljenega izdelka in znižano ceno identičnega izdelka.

  Število prijavljenih primerov zavarovalnega kritja ni omejeno. Informacijo in potrebna navodila, kako uveljaviti zavarovalno kritje dobite s klicem na telefonsko številko zavarovalnice AXA, 01 8888 044.

  Več informacij o pogojih zavarovanja preberite v Splošnih pogojih za zavarovanje imetnikov plačilnih kartic.

 • Kaj vsebuje zavarovanje Rop pri bankomatu?

  Zavarovalnica krije škodo v višini protipravno odvzete gotovine, dvignjene z Ide@l Mastercard kartico na bankomatu v tujini, vendar največ do višine zavarovalne vsote v izbranem paketu.

  Zavarovalni primeri:

  • če je imetnik kartice dvignil gotovino na bankomatu v tujini in je prišlo do protipravnega odvzema gotovine s strani tretje osebe v štirih urah po opravljenem dvigu,
  • po dvigu gotovine z bankomata, ki jo je zavarovanec opravil zaradi resne in nedopustne grožnje s strani tretje osebe.
 • Katera dokumentacija je potrebna pri uveljavljanju zavarovanja Rop pri bankomatu?

  Ob nastanku zavarovalnega primera je potrebno dogodek prijaviti policiji v roku 24 ur. Imetnik kartice je zavarovalnici dolžan predložiti policijski zapisnik in potrdilo o dvigu gotovine na bankomatu.

  Informacijo in potrebna navodila, kako uveljaviti zavarovalno kritje dobite s klicem na telefonsko številko zavarovalnice AXA, 01 8888 044.

  Več informacij o pogojih zavarovanja preberite v Splošnih pogojih za zavarovanje imetnikov plačilnih kartic.

 • Kaj vsebuje zavarovanje Ključi in dokumenti?

  Zavarovalnica krije stroške, ki nastanejo kot posledica zamenjave istovrstnih ključev in pripadajočih ključavnic, strošek izdaje novih osebnih dokumentov, če so bili hkrati z Ide@l Mastercard kartico zavarovancu protipravno odvzeti tudi ti osebni predmeti, vendar največ do letne zavarovalne vsote.

 • Katera dokumentacija je potrebna pri uveljavljanju zavarovanja Ključi in dokumenti?

  Ob nastanku zavarovalnega primera je imetnik kartice zavarovalnici dolžan predložiti:

  • Policijski zapisnik, ki dokazuje krajo ali vlom,
  • račune za stroške, ki so imetniku kartice nastali z zamenjavo ključev in ponovne izdaje dokumentov.

  Informacijo in potrebna navodila, kako uveljaviti zavarovalno kritje dobite s klicem na telefonsko številko zavarovalnice AXA, 01 8888 044.

  Več informacij o pogojih zavarovanja preberite v Splošnih pogojih za zavarovanje imetnikov plačilnih kartic.

 • Kaj vsebuje zavarovanje Odpoved kupljenih vstopnic?

  Zavarovanje krije vrednost neizkoriščenih vstopnic plačanih s kartico, če se športnega ali kulturnega dogodka niste mogli udeležiti zaradi vašega zdravstvenega stanja, kraje ali nesreče v kateri je bilo udeleženo vaše vozilo ali vloma, poplave, požara v vašem domu, zaradi česar ste morali ostati doma.

  Ob nastanku zavarovalnega primera zavarovalnica izplača zavarovalnino do višine nastale škode, največ pa do višine letne zavarovalne vsote.

 • Katera dokumentacija je potrebna pri uveljavljanju zavarovanja Odpoved kupljenih vstopnic?

  Ob nastanku zavarovalnega primera je imetnik kartice dolžan takoj obvestiti zavarovalnico in zavarovalnici vrniti neizkoriščene vstopnice ter odvisno od primera, zavarovalnici predložiti:

  Zdravniško potrdilo, druga dokazila pristojnih organov, ki dokazujejo upravičenost zahtevka. Informacijo in potrebna navodila, kako uveljaviti zavarovalno kritje dobite s klicem na telefonsko številko zavarovalnice AXA, 01 8888 044.

  Več informacij o pogojih zavarovanja preberite v Splošnih pogojih za zavarovanje imetnikov plačilnih kartic.

 • Kaj vsebuje zavarovanje Zdravstveni stroški in storitev nujne pomoči (World) ?

  Zavarovanje krije vse razumne in potrebne izdatke, ki nastanejo kot posledica nudenja nujne zdravstvene pomoči v primeru poškodbe ali akutnega bolezenskega stanja na potovanjih v tujini, vas ali vaših otrok do vključno 24 leta starosti, če potujejo z vami.

  Zavarovalno kritje do 100.000 EUR vključuje stroške zdravnika, bolnišničnega zdravljena in prevoz v najbližjo primerno bolnišnico po mnenju zdravnika.

  Poleg tega so kriti dodatni potni stroški za vrnitev v državo stalnega bivališča, če vaše zdravstveno stanje to dopušča, po nasvetu zdravnika pa tudi potni stroški vašega spremljevalca, oziroma, potni stroški bližnjega sorodnika za spremstvo mladoletne osebe ob vrnitvi v domovino. Krita je tudi repatriacija v primeru smrti.

  Več informacij o pogojih zavarovanja preberite v Splošnih pogojih za zavarovanje imetnikov plačilnih kartic.

 • Ali sem zavarovan na smučanju v tujini (World) ?

  Z zavarovanjem Zdravstveni stroški in storitev nujne pomoči je kritih več kot 60 oblik športnih aktivnosti s katerimi se rekreativno in neprofesionalno ukvarjate v svojem prostem času na potovanju v tujini. Med njimi so tudi zimski športi kot je sankanje, smučanje na smučišču, smučanje po ledeniku, deskanje, drsanje in podobno.

  Zavarovanje krije nudenje zdravstvene pomoči v primeru poškodbe vas ali vašega otroka, če potuje skupaj z vami. Kritje odškodninske odgovornosti do tretjih oseb ni del tega paketa.

  Več informacij o pogojih zavarovanja preberite v Splošnih pogojih za zavarovanje imetnikov plačilnih kartic.

 • Ali je vključena storitev prevoza s helikopterjem (World) ?

  Za namen reševanja vašega življenja oziroma zdravstvenega stanja v primeru akutne bolezni ali poškodbe se uporabi katerokoli prevozno sredstvo za prevoz v najbližjo primerno bolnišnico po mnenju zdravnika, vključno s helikopterjem.

  Reševanje s helikopterjem v primeru brodoloma, izgube na odprtem morju, snežnih metežev v gorah ali nezmožnosti sestopa z gora in podobno ni vključeno v pogojih zavarovalnega kritja.

 • Ali zavarovanje Zdravstveni stroški in storitev nujne pomoči krije zobozdravstvene storitve (World) ?

  Kritje je dano za nujne zobozdravstvene storitve za lajšanje bolečin in/ali popravilo zobnih protez za odpravo bolečin pri uživanju hrane. Kritje stroške storitev do vrednosti 250 EUR.

  Več informacij o pogojih zavarovanja preberite v Splošnih pogojih za zavarovanje imetnikov plačilnih kartic.

 • Kako uveljaviti kritje iz zavarovanja Zdravstveni stroški in storitev nujne pomoči (World) ?

  V primeru nastanka zavarovalnega primera, če zbolite ali se poškodujete o tem obvestite zavarovalnico na telefonsko številko asistenčnega centra +386 1 8888 044, ki deluje 24 ur na dan, vse dni v letu. Če zaradi nujnega primera ni mogoče vzpostaviti stika, pokličite takoj, ko bodo možnosti to dopuščale.

  V primeru lažjih obolenj ali ambulantnega zdravljenja, ko niste sprejeti v bolnišnico, zdravljenje plačate sami in po vrnitvi domov, na podlagi predloženih računov uveljavite povračilo sredstev. Za stroške nad 500 EUR je o tem treba predhodno obvestiti zavarovalnico.

  Če ste sprejeti v bolnišnico/kliniko v tujini, bo zavarovalnica stroške zdravljenja plačala neposredno bolnišnici, ki vas zdravi. O hospitalizaciji čimprej obvestite zavarovalnico na telefonsko številko +386 1 8888 044.

  Odvisno od vrste dogodka boste za uveljavitev zavarovanja potrebovali naslednje dokumente:

  • Originalni račun plačila bolnišnici, če plačate sami,
  • zdravniško potrdilo na katerem je navedena bolezen, poškodba,
  • zdravniško poročilo zdravnika, ki potrjuje zdravljenje in stroške,
  • računi za dodatne stroške odobrene s strani zavarovalnice.

  Pri individualnih potovanjih v tujino (brez potovalne agencije) se kot dokazilo o potovanju upošteva Ide@l World kartična transakcija, kot na primer plačilo goriva na črpalki v tujini, plačilo hotela ali druge oblike bivanja v tujini, plačilo smučarskih kart itd.

  Ob vrnitvi v domovino pokličite telefonsko številko zavarovalnice AXA, 01 8888 044, kjer boste prejeli vse potrebne informacije, katere zdravstvene dokumente ali druga dokazila je treba vložiti za uveljavitev kritja za vaš zavarovalni primer.

  Več informacij o pogojih zavarovanja preberite v Splošnih pogojih za zavarovanje imetnikov plačilnih kartic.

 • Kaj vsebuje zavarovanje Rop z odvzemom osebnih predmetov (World) ?

  Če vas med potovanjem v tujini napadejo in skupaj s kartico ide@l Mastercard World ukradejo tudi vaše osebne predmete, vključno z dokumenti, ključi, torbico in prenosnimi elektronskimi napravami (prenosnik, mobilni telefon, tablica), zavarovalnica povrne škodo do zneska prikazanega v tabeli ugodnosti.

  O kraji osebne lastnine je takoj treba obvestiti banko zaradi preklica ukradene kartice in policijo zaradi pridobitve policijskega zapisnika.

 • Katera dokumentacija je potrebna pri uveljavljanju zavarovanja Rop z odvzemom osebnih predmetov (World) ?

  Zavarovalni primer je treba zavarovalnici prijaviti v roku 72 ur od nastanka. Za namen uveljavitve zavarovalnega kritja je potrebno predložiti:

  • Policijski zapisnik,
  • dokazilo o lastništvu ukradenih predmetov,
  • originalne račune za dokazilo stroškov.

  Informacijo in potrebna navodila, kako uveljaviti zavarovalno kritje dobite s klicem na telefonsko številko zavarovalnice AXA, 01 8888 044.

  Več informacij o pogojih zavarovanja preberite v Splošnih pogojih za zavarovanje imetnikov plačilnih kartic.

 • Kaj vsebuje zavarovanje Dodatno zavarovanje najetega vozila - Kritje odbitne franšize (World) ?

  Dodatno zavarovanje najetega vozila krije stroške odbitne franšize kasko zavarovanja iz najemne pogodbe do vrednosti 3.000 EUR, če je vaše vozilo udeleženo v incidentu, oziroma, krije tiste stroške, ki jih kasko zavarovanje iz najemne pogodbe za vozilo ne krije (poškodba podvozja, stekla, strehe vozila, kraje osebnih predmetov iz najetega vozila, izgubo ali uničenje ključev, uporabo napačne vrste goriva in vlečne službe v primeru okvare).

  Pogoj za uveljavitev zavarovanja je uporaba vozila na javni cesti, javnih površinah.

 • Katera dokumentacija je potrebna potrebna pri uveljavljanju zavarovanja Dodatno zavarovanje najetega vozila (World)?

  Zavarovalno kritje morate uveljavljati najkasneje v 6 mesecih od nastanka zavarovalnega dogodka, razen kritja za primer kraje osebnih predmetov iz vozila, kar morate policiji prijaviti v 24 urah od dogodka.

  Informacijo in potrebna navodila, kako uveljaviti zavarovalno kritje dobite s klicem na telefonsko številko zavarovalnice AXA, 01 8888 044.

  Več informacij o pogojih zavarovanja preberite v Splošnih pogojih za zavarovanje imetnikov plačilnih kartic.

 • Kaj vsebuje zavarovanje Odpoved potovanja (World)?

  Zavarovalnica povrne stroške odpovedi plačanega potovanja s kartico Ide@l Mastercard World do zneska prikazanega v tabeli ugodnosti za vse udeležence, ki potujejo skupaj (zakonec, zunajzakonski partner, otroci itd.), v primeru nepredvidene bolezni, predpisane karantene, poškodbe, smrti bližnjega sorodnika ali osebe, s katero ste na potovanju.

  Kritje ne velja v primeru, ko ste se sami odločili, da ne boste potovali, ker je Ministrstvo za zunanje zadeve odsvetovalo potovanje zaradi pandemije.

  V primeru, ko je potovanje, ki ste ga plačali s kartico, odpovedano s strani organizatorja, to ni predmet zavarovanja. V tem primeru najprej pri organizatorju podate pisni zahtevek za stornacijo plačila, opravljenega s kartico Ide@l. V kolikor organizator povračilo/stornacijo plačanega zneska zavrne ali se v 15 dneh ne odzove, lahko v bančni poslovalnici podate reklamacijo glede neizvršene storitve.

 • Katera dokumentacija je potrebna pri uveljavljanju zavarovanja Odpoved potovanja (World) ?

  Predložiti je treba dokazilo o plačilu s kartico Ide@l Mastercard World in originalne račune povezane z odpovedjo, kjer so navedeni vsi nastali stroški odpovedi in morebitna povračila. Informacijo in potrebna navodila, kako uveljaviti zavarovalno kritje dobite s klicem na telefonsko številko zavarovalnice AXA, 01 8888 044.

  Več informacij o pogojih zavarovanja preberite v Splošnih pogojih za zavarovanje imetnikov plačilnih kartic.

 • Kaj vsebuje zavarovanje Zamuda odhoda (World) ?

  Če prispete na letališče, v pristanišče ali železniško postajo prepozno, da bi začeli svoje mednarodno potovanje zaradi težav z javnim prevozom, nesreče ali okvare vozila v katerem potujete ali neugodnega vremena, bo zavarovalno kritje krilo stroške dodatne namestitve in potne stroške, da prispete na svojo destinacijo v tujini za vse udeležence, ki potujejo skupaj (zakonec, zunajzakonski partner, otroci do 25 leta itd.).

  Več informacij o pogojih zavarovanja preberite v Splošnih pogojih za zavarovanje imetnikov plačilnih kartic.

 • Katera dokumentacija je potrebna pri uveljavljanju zavarovanja Zamuda odhoda (World) ?

  Ob prijavi zavarovalnega primera bo treba predložiti:

  Dokazilo o razlogu za zamujen odhod, na primer težave z javnim prevozom, okvara vozila, nesreča, težave na avtocesti…,

  dokazilo dodatnih potnih/nastanitvenih stroških, ki so nastali zaradi zamude odhoda.

  Informacijo in potrebna navodila, kako uveljaviti zavarovalno kritje dobite s klicem na telefonsko številko zavarovalnice AXA, 01 8888 044.

  Več informacij o pogojih zavarovanja preberite v Splošnih pogojih za zavarovanje imetnikov plačilnih kartic.

 • Kaj je SMS obveščanje?

  Storitev SMS obveščanje je poleg obveščanja uporabnika kartice o opravljenih transakcijah s plačilnimi karticami namenjena tudi zgodnjemu zaznavanju kartičnih zlorab. Če uporabnik kartice prejme obvestilo o transakciji, za katero ve, da je ni opravil sam, o tem obvesti banko, ki kartico blokira in s tem zmanjša škodo, ki jo lahko zloraba povzroči.

  Bodite obveščeni o vseh transakcijah z vašo kartico Ide@l Mastercard® in se zavarujte pred zlorabami.

  Storitev zajema:

  • obvestilo o izvedeni avtorizaciji ob plačilu s kartico (znesek, datum, ura, kraj) in informativno razpoložljivo stanje limita kartičnega računa po izvedeni transakciji
  • obvestilo o izdelavi izpiska, znesku in datumu plačila mesečnih obveznosti
  • ponudbo za obročno plačilo, za zneske nad 40 EUR (velja za posojilne kartice Ide@l Mastercard)

  Lastnosti:

  • hitro odkrivanje zlorab in možnost pravočasnega ukrepanja ter preprečitev večjih finančnih izgub,
  • obveščanje o vseh opravljenih ali zavrnjenih nakupih preko POS terminalov, spleta ali telefona in dvigih gotovine na bankomatu, doma in v tujini, in sicer vedno, kadar je za plačilo nakupa opravljena online avtorizacija,
  • SMS sporočilo prejmete na izbrano telefonsko številko mobilnega telefona (lahko tudi tuji mobilni operater),
  • storitev SMS obveščanje je za imetnike posojilnih kartic Ide@l Mastercard brezplačna in je vključena v ceni mesečnega vodenja kartičnega računa. Pri karticah Ide@l Mastercard z odloženim plačilom se zaračuna mesečno nadomestilo v skladu z vsakokrat veljavno Tarifo banke.
 • Koliko stane SMS obveščanje?

  Storitev SMS obveščanje je za imetnike posojilnih kartic Ide@l Mastercard vključena v ceni mesečnega vodenja kartičnega računa in je sestavni del lastnosti produkta posojilne kartice. Številka mobilnega telefona je pogoj, obvezen podatek, za pridobitev kartice Ide@l Mastercard. Pri karticah z odloženim plačilom je SMS obveščanje opcijska storitev, ki se zaračunava skladno s Tarifo banke.
 • Prejel sem SMS obvestilo o uporabi kartice, vendar nakupa nisem izvedel jaz? Kaj storiti?

  Če ste prepričani, da nakupa niste opravili, vam svetujemo, da takoj pokličete Kontaktni center N Banke na +386 1 569 22 59 (24 ur na dan) in prijavite sum zlorabe kartice ter kartico blokirate in tako preprečite morebitne nadaljnje zlorabe kartice.
 • Opravil sem nakup s kartico Ide@l Mastercard, vendar SMS obvestila nisem prejel. Kaj storiti?

  Plačila cestnin, parkirnine, nakupi izdelkov v samopostrežnih avtomatih in plačila s kartico na letalskih letih se običajno izvedejo brez avtorizacije plačila, v tako imenovanem off-line načinu. Za tovrstna plačila SMS obvestila običajno ne boste prejeli.
 • Kaj je Mastercard ID Check™?

  Kartica Ide@l Mastercard vam omogoča varno in brezskrbno spletno nakupovanje. Na spletnih prodajnih mestih z oznako Mastercard ID Check se imetnik kartice ne predstavlja s številko kartice temveč se plačilo opravi z dodatnim enkratnim geslom, ki ga generiramo z uporabo mŽetona v mobilni N Banki ali OTP čitalca in varnostnega standarda EMV® 3-D Secure, na spletnih mestih brez navedene oznake pa vnesete podatke o kartici, ki jih zahteva spletno prodajno mesto. Spletne trgovine, ki omogočajo varnejše plačevanje, so označene z logotipom Mastercard ID Check.


   class=

   

  Lastnosti:

  • Višja stopnja varnosti pri spletnih nakupih
  • Povečanje zaupanja in zaščite uporabnikov kartic in trgovcev
  • Dodatno preverjanje pristnosti uporabnika kartice z uporabo enkratnega gesla, generiranega s pomočjo mŽetona v mobilni N Banki ali prenosnega OTP čitalca
 • Kaj je OTP čitalec in kako ga uporabljam?

  OTP čitalec je naprava, ki generira enkratna naključna gesla OTP. Uporabljamo ga v elektronskem bančništvu, spletnem nakupovanju, telefonskem bančništvu in ostalih storitvah.

  Z njegovo pomočjo lahko varno nakupujete v spletnih trgovinah z oznako Mastercard ID Check.

  OTP čitalec omogoča tudi dostop do spletnega bančništva in naročanje bančnih storitev na daljavo (Flik, spletna banka, mobilna banka).

  Več o potrjevanju spletnih plačil z OTP čitalcem >

 • Kaj je mŽeton in kako ga uporabljam?

  mŽeton nadomešča klasični OTP čitalec. Je elektronski generator enkratnih naključnih gesel (One Time Password) za enostavno potrjevanje plačil prek spleta, omogoča pa tudi potrjevanje plačil prek prejema potisnega sporočila v mobilno banko in končne potrditve plačila z enim klikom.

  Do mŽetona lahko dostopate v mobilni N Banki prek ikone na osnovnem zaslonu. Aktivacija in uporaba mŽetona sta brezplačni.

  mŽeton vam omogoča tudi naročanje bančnih storitev na daljavo (Flik, spletna banka), v prihodnosti pa bo omogočal tudi prijavo v druge podprte elektronske servise, denimo v spletno N Banko.

  Več o mŽetonu >

 • Kako prekličem kartico v primeru izgube ali kraje?

  Izgubo kartice prijavite takoj, ko jo pogrešite, v katerikoli enoti N Banke ali v enoti banke, ki vodi vaš transakcijski račun. V primeru preklica kartice po telefonu nam to lahko sporočite 24 ur na dan, 7 dni v tednu na številko 080 22 65 oziroma +386 1 569 22 59 za klice iz tujine.

  Če je bila kartica ukradena ali če obstaja sum kraje, morate odtujitev prijaviti tudi najbližji policijski postaji.

  Z dnem prejema obvestila o izgubi ali kraji kartice bo banka kartico preklicala in onemogočila nadaljnje poslovanje s to kartico. Banka prevzame odgovornost za nastalo škodo po preklicu kartice. Imetniki Ide@l Mastercard® posojilne kartice imate vključeno zavarovanje za primer zlorabe ob izgubi ali kraji kartice. Banka krije škodo nepooblaščenih transakcij do višine 300 EUR tudi za transakcije, ki so bile opravljene do 24 ur pred preklicem kartice.

  Novo kartico boste naročili v matični poslovalnici, prejeli jo boste v 7 delovnih dneh.