Limit na TRR

Za hitro in fleksibilno črpanje sredstev v okviru dogovorjene višine limita.


Kratkoročni kredit

Za financiranje tekočega poslovanja.


Dolgoročni kredit

Za financiranje razvoja podjetja, novih poslovnih projektov.


Okvirni kredit

Vrsta kratkoročnega kredita, ki je prilagojen potrebam podjetja.


Informacijski sistem SISBON

Sisbon je informacijski sistem, ki je bil vzpostavljen z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov za zagotovitev odgovornega kreditiranja in prezadolževanja posameznikov.


Informacijski sistem SISBIZ

SISBIZ je informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki članom sistema omogoča dostop do individualiziranih podatkov o zadolženosti posameznega poslovnega subjekta.