Limit na TRR

Za hitro in fleksibilno črpanje sredstev v okviru dogovorjene višine limita.


Kratkoročni kredit

Za financiranje tekočega poslovanja.


Dolgoročni kredit

Za financiranje razvoja podjetja, novih poslovnih projektov.


Krediti v sodelovanju s Slovenskim podjetniškim skladom

Malim podjetjem omogočamo lažji dostop do ugodnih virov financiranja.


Okvirni kredit

Vrsta kratkoročnega kredita, ki je prilagojen potrebam podjetja.


Bančne garancije

Omogočajo zavarovanje pred različnimi poslovnimi tveganji.


Informacijski sistem SISBON

Sisbon je informacijski sistem, ki je bil vzpostavljen z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov za zagotovitev odgovornega kreditiranja in prezadolževanja posameznikov.


Informacijski sistem SISBIZ

SISBIZ je informacijski sistem izmenjave podatkov in informacij o zadolženosti poslovnih subjektov, ki članom sistema omogoča dostop do individualiziranih podatkov o zadolženosti posameznega poslovnega subjekta.