Za razvoj podjetja ter povečevanje njegove konkurenčne prednosti na trgu
za financiranje investicije v osnovna ali trajna obratna sredstva
kredit se črpa namensko v enkratnem znesku ali v več tranšah
glavnico kredita odplačujete obročno z možnostjo odobritve moratorija, obresti se obračunavajo mesečno

Zanima me

Telefonu