Hitro in fleksibilno črpanje sredstev
hitro in fleksibilno črpanje sredstev v okviru dogovorjene višine limita brez predhodne najave črpanj
obresti se obračunavajo zgolj na porabljeni del limita oziroma na negativno stanje na transakcijskem računu (za nečrpani del stranka plačuje le dogovorjeno rezervacijsko nadomestilo)

Zanima me

Telefonu