Ob predhodni najavi lahko večkrat črpate in vračate sredstva do višine, ki je določena s kreditno pogodbo
črpanja in vračila okvirnega kredita so prilagojena potrebam podjetja
obresti se na mesečni ravni obračunavajo le za črpani del kredita (za nečrpani del stranka plačuje le dogovorjeno rezervacijsko nadomestilo), medtem ko se glavnica vrne ob zapadlosti kredita

Zanima me

Telefonu