Poslovni transakcijski račun za brezgotovinsko poslovanje
odvetnikom ni treba sprejemati denarnih sredstev strank v gotovini, pač pa jih stranke preprosto nakažejo na fiduciarni transakcijski račun
odvetnik odpre račun v svojem imenu in za račun svojih strank
ni namenjen rednemu poslovanju odvetnika, zato so sredstva na računu last oseb, ki so jih vplačale

Lastnosti 

  • poslovanje lahko poteka v evrih ali tujih valutah
  • plačilne transakcije se lahko opravlja le v okviru stanja na računu (limit na računu ni možen)
  • sredstva na računu je možno vezati v depozit
  • svetujemo uporabo spletnega bančništva (Poslovna spletna N Banka in/ali N Banka HAL E-bank)

Potrebni dokumenti za odvetniške družbe

  • izpisek iz sodnega ali drugega javnega registra oz. njegova overjena kopija, o vpisu subjekta v sodni register, ki ne sme biti starejša od treh mesecev
  • obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti - AJPES
  • potrdilo o davčni/identifikacijski številki za DDV

Potrebni dokumenti za odvetnike 

  • potrdilo ali odločba o vpisu v imenik odvetnikov pri Odvetniški zbornici Slovenije, ki ne sme biti starejši od treh mesecev (v primeru, ko je odvetnik že vpisan v imenik) ali potrdilo Odvetniške zbornice Slovenije, da je v postopku vpisa v imenik
  • obvestilo o identifikaciji in razvrstitvi po dejavnosti - AJPES - izpis iz poslovnega registra AJPES pridobi banka sama
  • potrdilo o davčni/identifikacijski številki za DDV

Zanima me

Pokličite v eno od naših poslovalnic, kjer vam bomo dodelili skrbnika, ki vas bo vodil skozi celoten postopek odpiranja računa. Priporočamo vam tudi, da odprete poslovni transakcijski račun, saj boste tako lahko vse finančne zadeve urejali na enem mestu.

Telefonu