Pripravili smo posebno ponudbo paketnih poslovnih računov, prilagojeno mikro podjetjem
izberite paket glede na obseg poslovanja podjetja
računu lahko dodate še ostale storitve po lastni izbiri

če v prvih treh, šestih oz. devetih mesecih (odvisno od paketa) s ponudbo ne boste zadovoljni, lahko račun brezplačno zaprete


Primerjava

 • Brezplačno vodenje in storitve v okviru paketa1
 • Poslovna debetna kartica Mastercard2
 • Plačila med dvema N Banka računoma
 • Prilivi iz Slovenije in evroobmočja
 • Aktivacija Poslovna spletne banke3
 • Plačila do 50.000 EUR4
 • Polog gotovine do 12. ure5
 • Polog gotovine po 12. uri5
 • Mesečno vodenje računa po ceniku6
 • Mini
 • 9 mesecev
 • neomejeno
 • neomejeno
 • 0,92 EUR
 • 0,15 %, min. 0,60 EUR
 • 0,25 %, min. 0,60 EUR
 • 4,00 EUR
 • Midi
 • 6 mesecev
 • neomejeno
 • neomejeno
 • 0, 56 EUR
 • 0,15 %, min. 0,80 EUR
 • 0,25 %, min 0,80 EUR
 • 8,00 EUR
 • Maxi
 • 3 mesece
 • neomejeno
 • neomejeno
 • 0,36 EUR
 • 0,15 %, min. 1,00 EUR
 • 0,25 %, min. 1,00 EUR
 • 12,00 EUR

Legenda znakov

Storitev ni na voljo

Za doplačilo

Vključeno brez doplačila

1 Vse storitve vključene v paket razen polog gotovine in N Banka Hal E-Bank. 2 V ponudbi je vključena samo prva poslovna debetna kartica Mastercard, vsaka nadaljnja se računa v skladu z aktualno tarifo. 3 Certifikat na poslovno debetno kartico Mastercard ali na obstoječe digitalno potrdilo Halcom, Postarca, Sigen-ca in ACNLB (velja za en certifikat in ob prvi aktivaciji). 4 Velja za plačila v EUR v Sloveniji in evroobmočju do 50.000 EUR - prve 3 mesece BREZPLAČNO. 5 Velja za polog gotovine (bankovci) v EUR na blagajni N Banke. 6 Ponudba je namenjena novim komitentom in je vezana na elektronsko poslovanje. Račun lahko v prvih 3, 6 oz. 9 mesecih (odvisno od paketa) kadarkoli zaprete brezplačno. 

Kalkulator

V polja vnesite število pričakovanih mesečnih plačil in pologov gotovine v EUR bankovcih ter preverite kateri paketni račun je najprimernejši za vaš obseg poslovanja


Dodatne storitve

Izbranemu paketu lahko dodate tudi druge storitve:

 • N Banka HAL E-bank
 • Varnostni SMS za 1 EUR na mesec
 • Brezplačno SMS in e-mail obveščanje o stanju in prilivih na računu
 • Brezplačno SMS obveščanje o spremembi tečajnice

Paketna ponudba

Za pristop k paketni ponudbi za podjetje, mora lastnik/direktor/zaposleni odpreti osebni račun za namen rednega poslovanja po lastni izbiri iz celotne ponudbe osebnih transakcijskih računov banke za fizične osebe (ne velja za e-obresti in depozitni račun), če vsaj eden od lastnikov/direktorjev še nima odprtega osebnega računa pri N Banki d.d..

Namenjena je domačim poslovnim subjektom: 

 • ki so v preteklem poslovnem letu so ustvarili manj kot 1.000.000 EUR celotnih prihodkov oziroma gre za novoustanovljena podjetja,
 • niso ustanovljeni z namenom nadaljnje prodaje,
 • na osnovi javno dostopnih podatkov v zadnjih 3 mesecih niso imeli blokiranih transakcijskih računov več kot 2-krat in skupaj ne več kot 15 dni.
 • ki so v neposredni in posredni lasti:
  • slovenske fizične osebe, ali
  • tuje fizične osebe, ki je državljan EU in mu je izdano potrdilo o prijavi prebivanja za najmanj 6 mesecev od oddaje vloge za odprtje računa ali potrdilo o prijavi stalnega prebivanja, ali 
  • tuje fizične osebe iz tretjih držav (ni državljan EU), ki začasno biva v R Sloveniji na osnovi veljavnega dovoljenja za začasno prebivanje, izdanega za najmanj 6 mesecev od oddaje vloge za odprtje računa, ali na osnovi dovoljenja za stalno prebivanje, ali ima potni list za tujca


Zanima me

Izpolnite obrazec in nam pošljite povpraševanje ali pokličite v eno od naših poslovalnic, kjer vam bomo dodelili skrbnika, ki vas bo vodil skozi celoten postopek odpiranja računa.

Telefonu