Prihranek pri računu in višje obrestne mere
nižji stroški vodenja računa
možnost odprtja večjega števila računov rezervnega sklada (za vsak objekt posebej)

Lastnosti

  • možnost vezave sredstev
  • enostavno vodenje in pregled sredstev prek Poslovne spletne N Banke
  • upniki imetnika računa ne morejo poplačati svojih terjatev s sredstvi, ki so na računu rezervnega sklada
  • sredstva na računu rezervnega sklada niso vključena v stečajno maso in niso predmet izvršb

Kdo lahko odpre račun?

Račun lahko odpre:

  • upravnik, ki je lahko pravna oseba, registrirana za upravljanje z nepremičninami,
  • fizična oseba, registrirana na upravni enoti,
  • skupnost lastnikov, ki mora prav tako biti registrirana za upravljanje z nepremičninami.

Zanima me

Pokličite v eno od naših poslovalnic, kjer vam bomo dodelili skrbnika, ki vas bo vodil skozi celoten postopek odpiranja računa.


 

Telefonu