Bančne garancije se uporabljajo pri domačem in mednarodnem poslovanju.
banka zagotavlja, da bo v primeru, če naročnik garancije ne bo izpolnjeval obveznosti, upravičencu garancije izplačala garantirani znesek na podlagi njegove zahteve za plačilo
če ima podjetje več garancij, obstaja možnost odobritve t.i. garancijskega limita, v okviru katerega se lahko garancije z manjšimi zneski izdajajo hitreje

Lastnosti

Najpogostejše oblike izdanih garancij so:
  • garancija za resnost ponudbe (Tender Guarantee)
  • garancija za dobro izvedbo posla (Performance Guarantee)
  • garancija za odpravo napak v garancijski dobi (Warranty Guarantee)
  • garancija za zavarovanje plačila (Payment Guarantee)
  • garancija za vračilo predplačila (Advance Payment Guarantee) carinska
  • garancija (Customs Guarantee)