Če trenutno ne iščemo vašega profila, vam predlagamo, da se vpišete v bazo kandidatov za zaposlitev in nam pošljete svoj življenjepis.

LinkedIn
WhatsApp
Viber

Izziv za vas?

Veselimo se vaše elektronske prijave.

 
 
 
 
 

Poimenujete datoteko s svojim imenom in priimkom (CV-Ime-Priimek).

 
 
 

Izjava o varovanju osebnih podatkov

V N Banki d.d. spoštujemo zasebnost uporabnikov našega spletnega mesta in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, posredovane s strani iskalca zaposlitve, varovali z vso potrebno skrbnostjo in skladno z določbami vsakokrat veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov.

S potrditvijo in posredovanjem zgornjega obrazca, dajete N Banki d.d. osebno privolitev za obdelavo vaših osebnih podatkov, ki so razvidni iz zgornjega obrazca in vseh drugih posredovanih osebnih podatkov (npr. CV, spremno pismo), in sicer se strinjate in dovolite banki, da zbira, ureja, shranjuje, vpogleduje v vaše osebne podatke z namenom:

  • Vpisa v bazo iskalcev zaposlitve (splošna prijava z namenom vzpostavitve kontakta glede zaposlitve) ali
  • Zbiranja prijav na prosto delovno mesto.

Vašo prijavo (predstavitev) bomo obravnavali v primeru objave razpisa ali potreb po novih zaposlitvah. Če bo potrebno, vas bomo povabili na razgovor, kjer se nam boste podrobno predstavili.

Z vašimi podatki se bodo seznanili pristojni sodelavci banke (na primer: služba Kadri in izobraževanje, vodje področij, kjer je razpisano prosto delovno mesto, občasno in po navodilu vodje področja strokovni sodelavci s področja, kjer je razpisano prosto delovno mesto, uprava banke) ter pogodbeni obdelovalci banke, ki izvajajo podporo poslovnim procesom banke (na primer zagotavljajo internetno aplikacijo, v katero vnašate podatke).

Kadarkoli lahko zahtevate pisni preklic uporabe vaših osebnih podatkov za zgornja namena, in sicer tako, da posredujete elektronsko sporočilo z zahtevo za preklic na elektronski naslov: zaposlitev@nbanka.si. N Banka d.d. pa se zavezuje,da bo vaše osebne podatke, ki so bili pridobljeni preko spletnega mesta za potrebe zaposlovanja za zgornja namena, po preklicu dovoljenja izbrisala iz bančnih evidenc.

N Bank se hkrati zavezuje, skladno z vsakokrat veljavnimi določbami o varstvu osebnih podatkov, slednje uničiti, ko je dosežen namen, za katerega so bili zbrani in sicer:

  • Prijave na prosto delovno mesto po 3 mesecih od obvestila o neizboru;
  • Vpisi v bazo iskalcev zaposlitve po 12 mesecih od prejete vloge oziroma obvestila o neizboru;

Seznanjen/a sem, da imam glede osebnih podatkov, ki se nanašajo name, pravico do dostopa, popravka, omejitve obdelave, izbrisa, prenosljivosti in ugovora, ki jih uveljavljam z vložitvijo zahtevka pri banki. Seznanjen/a sem tudi, da imam pravico do pritožbe pri banki, pravico do pritožbe pri nadzornem organu (Informacijskem pooblaščencu) in možnost sodnega varstva pravic.

Seznanjen/a sem, da so mi podrobnejše informacije o tem, kako banka ravna z osebnimi podatki in o navedenih pravicah na voljo na spletnem naslovu https://www.nbanka.si/pripomocki/poti-do-banke/varstvo-osebnih-podatkov.

 

Pošlji