V raziskavi NPS za leto 2021, ki jo je izvedla agencija za marketinško svetovanje Valicon, smo dosegli odlične rezultate.

Net promotor score (NPS) je ocena zadovoljstva stranke z banko. Stranka poda odgovor na vprašanje "Na lestvici od 1 do 10 označite, s kakšno verjetnostjo bi priporočili banko Sberbank vašemu prijatelju ali znancu."

Raziskava je bila izvedena v celotni skupini Sberbank Europe in je merila oceno NPS vsake banke v skupini, ter tudi med konkurenčnimi bankami na slovenskem trgu.

Glede na analizo raziskave smo z rezultatom NPS=52 dosegli najboljši rezultat med konkurenčnimi bankami v Sloveniji. S tem smo dosegli najvišjo oceno v kategoriji bank (banke s fizično prisotnostjo v Sloveniji). Povprečna ocena NPS v tej kategoriji je bila 2.

Dosegli smo tudi vodilno oceno NPS med primarno in tudi sekundarno uporabo bank (banke s fizično prisotnostjo v Sloveniji).

Slika 1: NPS ocene za kategorijo bank v Sloveniji - primerjava s konkurenco (banke s fizično prisotnostjo v Sloveniji in N26)

Slika 2: NPS ocene za primarno banko v Sloveniji - primerjava s konkurenco (banke s fizično prisotnostjo v Sloveniji)

Najvišjo oceno NPS smo dosegli med mlajšo populacijo (18-29 let; NPS=70) v primerjavi z drugimi starostnimi skupinami.

Menimo, da je to povezano z vsemi našimi dejavnostmi, prizadevanji in produkti v okviru procesov digitalizacije.

Ti rezultati dokazujejo, da so naše stranke zadovoljne z našimi storitvami in da bodo našo banko najverjetneje priporočile svojim prijateljem in družini. Za tako odlične rezultate si bomo prizadevali tudi v prihodnje.

Hvala vsem, ki gradite to zgodbo z nami.

Sberbank banka d.d.

Vir: Raziskava NPS, zbiranje podatkov po metodi CATI in CAWI, čas izvajanja raziskave junij/julij 2021. (vzorec Sberbank n=538, konkurenca n=2570)