Spoštovani,

obveščamo vas o spremembi tarifnih postavk za področje poslovanja pravnih oseb.

Spremenjene tarifne postavke, ki veljajo od 25. 11. 2021:

II. KREDITNI IN DOKUMENTARNI POSLI ZA PRAVNE OSEBE IN SAMOSTOJNE PODJETNIKE

B. DOKUMENTARNI POSLI
e) DOKUMENTARNI INKASO

1.  Nostro in loro inkaso 0,20% min 30,00 EUR
2.  Loro inkaso s protestom 0,20% min 60,00 EUR
3.  Izvršen protest menic po loro inkasu

0,25%, min 30,00 EUR,max 260,00 EUR

4.  Izročitev dokumentov brez plačila, vrnitev dokumentov in podobno 30,00 EUR
5.  Pridobitev meničnega akcepta 0,20%, min 30,00 EUR, max. 125,00 EUR
6.  Spremembe 30,00 EUR
7.  Poizvednice poslane na zahtevo stranke 20,00 EUR
8.  Pošiljanje dokumentov v tujino  
Pri inkaso poslih zaračuna banka tudi nadomestilo za nakazilo po tarifni postavki odlivne transakcije.  

Novi sta tarifni postavki številka 2. Loro inkaso s protestom in številka 3. Izvršen protest menic po loro inkasu. Ostale tarifne postavke ostajajo nespremenjene.

Navedene so spremembe, ki stopijo v veljavo z dnem 25. 11. 2021 in veljajo do naslednje spremembe nadomestil za storitve Sberbank banke d.d., Ljubljana. Celotna trenutno veljavna Tarifa nadomestil je na voljo v vseh poslovalnicah Sberbank banke d.d.. in objavljena na spletni strani: https://www.sberbank.si/pripomocki/pogoji-poslovanja/cenik-storitev.