Spoštovani,

Obveščamo vas o spremembi tarifnih postavk za področje poslovanja pravnih oseb.

Spremenjene tarifne postavke, ki veljajo od 01. 02. 2022:

I. PODROČJE PLAČILNEGA PROMETA ZA DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE

I. KREDITNA KARTICA IDE@L MASTERCARD BUSINESS

  Trenutno
Od 01.02.2022
 1. Dvig gotovine na bankomatu ali POS terminalu doma ali v tujini  dvig  5,00% od zneska, min 10,00 EUR 5,00% od zneska, min 12,00 EUR
 8. Ponovno naročilo PIN številke  PIN 5,00 EUR
6,00 EUR
 22. Neupravičena reklamacija plačila s kartico plačilo 
7,50 EUR
20,00 EUR

Navedene so spremembe, ki stopijo v veljavo z dnem 01. 02. 2022 in veljajo do naslednje spremembe Tarife nadomestil za storitve Sberbank banke d.d., Ljubljana. Celotna trenutno veljavna Tarifa nadomestil je na voljo v vseh poslovalnicah Sberbank banke d.d. in objavljena na spletni strani: https://www.sberbank.si/pripomocki/pogoji-poslovanja/cenik-storitev.