Obveščamo vas o spremembi tarifne postavke za področje poslovanja pravnih oseb.

Spremenjena tarifna postavka, ki velja od 1. 4. 2022:

I. PODROČJE PLAČILNEGA PROMETA ZA DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE

A.         TRANSAKCIJSKI RAČUN

 1.2.7

 Vodenje računa tuje pravne osebe

 mesečno

 50,00 EUR 

 

Ostale tarifne postavke ostajajo nespremenjene.

Navedena sprememba stopi v veljavo z dnem 1. 4. 2022 in velja do naslednje spremembe nadomestil za storitve Sberbank banke d.d., Ljubljana. Celotna trenutno veljavna Tarifa nadomestil je na voljo v vseh poslovalnicah Sberbank banke d.d.. in objavljena na spletni strani: https://www.sberbank.si/pripomocki/pogoji-poslovanja/cenik-storitev.

Ljubljana, 16. 3. 2022