Obveščamo vas o spremembi tarifnih postavk za področje poslovanja pravnih oseb.

Spremenjene tarifne postavke, ki veljajo od 24. 03. 2022:

Umik in ukinitev tarifnih postavk

1. PODROČJE PLAČILNEGA PROMETA ZA DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE

E. ČEZMEJNE IN MEDNARODNE PLAČILNE TRANSAKCIJE

 5. 

 Plačilo znotraj skupine Sberbank Europe (rec/konzern) 

 5.1. 

 Plačilo v vseh valutah (odlivne transakcije)* 

 

4,00 EUR 

 5.2. 

 Prejeto plačilo v vseh valutah (prilivne transakcije) 

 

 brezplačno 

 *Za upoštevanje provizije koncernskega plačila je obvezna uporaba obrazca "Nakazilo v tujino". 

 

Navedene so spremembe, z veljavnostjo od 24. 03. 2022 in veljajo do naslednje spremembe nadomestil za storitve Sberbank banke d.d., Ljubljana. Celotna trenutno veljavna Tarifa nadomestil je na voljo v vseh poslovalnicah Sberbank banke d.d.. in objavljena na spletni strani: https://www.sberbank.si/pripomocki/pogoji-poslovanja/cenik-storitev.

Ljubljana, 24. 03. 2022