Obveščamo vas o spremembi tarifnih postavk za področje poslovanja pravnih oseb.

Spremenjene tarifne postavke, ki veljajo od 1. 8. 2022:

I. PODROČJE PLAČILNEGA PROMETA ZA DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE

A. TRANSAKCIJSKI RAČUN 

1.2.4. 

Nadomestilo za vodenje sredstev na računih v valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno stanje na vseh računih imetnika (neglede na vrsto in namen računa, vključno z E-obrestnim računom) presega 100.000 EUR*

dnevno 0,00 % p.a. od celotnega stanja na računu

1.2.5.

Nadomestilo za vodenje sredstev na računih v valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno stanje na vseh računih imetnika (neglede na vrsto in namen računa, vključno z E-obrestnim računom) presega 3 mio EUR*

dnevno

0,00 % p.a. od celotnega stanja na računu

1.2.6. 

Nadomestilo za vodenje sredstev na računih v valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno stanje na vseh računih imetnika (neglede na vrsto in namen računa, vključno z E-obrestnim računom) presega 5 mio EUR*

dnevno

0,00 p.a. od celotnega stanja na računu


B. E-OBRESTNI RAČUN
(Odprtje novega e-obrestnega računa od 20. 5. 2022 dalje ni mogoče)

1.8. 

Nadomestilo za vodenje sredstev* na računih v valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno stanje na vseh računih imetnika ( neglede na vrsto in namen računa, vključno s TRR) presega 100.000 EUR*

dnevno 0,00 % p.a. od celotnega stanja na računu

1.9.

Nadomestilo za vodenje sredstev* na računih v valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno stanje na vseh računih imetnika ( neglede na vrsto in namen računa, vključno s TRR) presega 3 mio EUR

dnevno

0,00 % p.a. od celotnega stanja na računu

1.10. 

Nadomestilo za vodenje sredstev* na računih v valuti EUR, v kolikor skupno končno dnevno stanje na vseh računih imetnika ( neglede na vrsto in namen računa, vključno s TRR) presega 5 mio EUR

dnevno

0,00 p.a. od celotnega stanja na računu

 

Ostale tarifne postavke ostajajo nespremenjene.

Navedena sprememba stopi v veljavo z dnem 1. 8. 2022 in velja do naslednje spremembe nadomestil za storitve N Banke d.d. Celotna trenutno veljavna Tarifa nadomestil je na voljo v vseh poslovalnicah N Banke d.d.. in objavljena na spletni strani: https://www.sberbank.si/pripomocki/pogoji-poslovanja/cenik-storitev.

Ljubljana, 1. 8. 2022