Zagotovo ste spremljali dogajanje v začetku leta, povezano s predhodnico naše banke, ki je bilo posledica zaostrenih geopolitičnih razmer zaradi ruske invazije na Ukrajino. Po uspešno zaključenem procesu reševanja banke in z vstopom NLB v njeno lastništvo, se je naše poslovanje stabiliziralo, poslovalnice so znova odprle vrata, stranke nemoteno opravljate svoje storitve. Banka se je preimenovala v N Banko in spremenila svojo podobo v modro.

Zdaj je pred nami nov korak, in sicer uskladitev poslovanja N Banke s standardi NLB ter optimizacija delovanja obeh sistemov. Ker smo pri tem ugotovili, da se poslovni mreži bank v veliki meri prekrivata, ju bomo prilagodili.

Tako bomo 3. oktobra 2022 poslovanje nekaterih enot N Banke preselili v poslovalnice NLB, in sicer:

  • v Tepanjah v poslovalnico NLB Slovenske Konjice, Celjska cesta 2,
  • v Kranju v poslovalnico NLB Kranj, Koroška cesta 21,
  • v Kopru v poslovalnico NLB Koper, Cesta Zore Perello - Godina 7,
  • v Šentjerneju v poslovalnico NLB Šentjernej, Trg Gorjanskega bataljona 2,
  • v Ljubljani na Miklošičevi v poslovalnico NLB Tavčarjeva, Tavčarjeva ulica 7,
  • v Ljubljani na Viču v poslovalnico NLB Vič, Cesta na Brdo 9,
  • v Ljubljani v Šiški v poslovalnico NLB Šiška, Celovška cesta 89.

V naštetih poslovalnicah NLB bo delovni prostor N Banke d. d. ustrezno označen in bo namenjen izključno poslovanju strank N Banke.

Poslovanje podružnice v Šentjurju bomo preselili v podružnico N Banke Celje, Prešernova ulica 27. Preostale enote N Banke, in sicer Dunajska in Dvorni trg v Ljubljani ter podružnici v  Mariboru in Celju, pa ostanejo na istih lokacijah in bodo poslovale kot doslej. Svoje bančne storitve boste lahko nemoteno opravljali tudi na novih lokacijah, kjer vas bodo sprejeli svetovalci naše banke, nespremenjene ostanejo vse številke računov in kartic ter pogodbe, prav tako pa tudi delovni čas enot.

Naj izpostavimo, da lahko vsi imetniki debetnih kartic Mastercard N Banke brezplačno dvigate gotovino na vseh bankomatih NLB v Sloveniji, pa tudi na bankomatih bank, članic NLB Skupine v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori, Severni Makedoniji in na Kosovu. Še naprej se bomo trudili zagotavljati kakovostne bančne storitve, skupaj z NLB pa bomo razvijali digitalne načine poslovanja in jih skušali približati tudi tistim, ki jih še ne uporabljate - postopoma, korak za korakom. Tako vam ostajamo na različne načine še vedno na voljo tudi v prihodnje.

Več informacij: 080 22 65