3. oktobrom 2022 pričnemo s poslovanjem nekaterih enot N Banke v poslovalnicah NLB, in sicer podružnica:

  • Tepanje v poslovalnici NLB Slovenske Konjice, Celjska cesta 2,
  • Kranj v poslovalnici NLB Kranj, Koroška cesta 21,
  • Koper v poslovalnici NLB Koper, Cesta Zore Perello - Godina 7,
  • Šentjernej v poslovalnici NLB Šentjernej, Trg Gorjanskega bataljona 2,
  • Ljubljana Miklošičeva v poslovalnici NLB Tavčarjeva, Tavčarjeva ulica 7,
  • Ljubljana Vič v poslovalnici NLB Vič, Cesta na Brdo 9,
  • Ljubljana Šiška v poslovalnici NLB Šiška, Celovška cesta 89.

V naštetih poslovalnicah NLB bo delovni prostor N Banke d. d. ustrezno označen in bo namenjen izključno poslovanju strank N Banke.

Poslovanje podružnice v Šentjurju bomo preselili v podružnico N Banke Celje, Prešernova ulica 27. Preostale enote N Banke, in sicer Dunajska in Dvorni trg v Ljubljani ter podružnici v Mariboru in Celju, pa ostanejo na istih lokacijah in bodo poslovale kot doslej. Svoje bančne storitve boste lahko nemoteno opravljali tudi na novih lokacijah, kjer vas bodo sprejeli svetovalci naše banke, nespremenjene ostanejo vse številke računov in kartic ter pogodbe, prav tako pa tudi delovni čas enot.

Bankomati v podružnicah N Banke, ki se selijo, prenehajo delovati s 1. oktobrom z izjemo bankomatov na lokacijah podružnic Tepanje, Šentjur in Ljubljana Miklošičeva, kjer bodo delovali kljub selitvi. Vse storitve na teh bankomatih lahko še vedno odpravljate kot ste vajeni.

Vsi imetniki debetnih kartic Mastercard N Banke lahko brezplačno dvigate gotovino na vseh bankomatih NLB v Sloveniji, pa tudi na bankomatih bank, članic NLB Skupine v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori, Severni Makedoniji in na Kosovu. Še naprej se bomo trudili zagotavljati kakovostne bančne storitve, skupaj z NLB pa bomo razvijali digitalne načine poslovanja in jih skušali približati tudi tistim, ki jih še ne uporabljate - postopoma, korak za korakom. Tako vam ostajamo na različne načine še vedno na voljo tudi v prihodnje.

Več informacij: 080 22 65