Obveščamo vas o spremembi tarifnih postavk za področje poslovanja pravnih oseb.

Spremenjene tarifne postavke, ki veljajo od 1. 6. 2023:

I. PODROČJE PLAČILNEGA PROMETA ZA DOMAČE IN TUJE PRAVNE OSEBE

  1. GOTOVINSKO POSLOVANJE

1.

Gotovinsko poslovanje v domači valuti

1.1.

Dvig gotovine v breme transakcijskega računa

 0,50%

 min 1,25 EUR

Dvig gotovine v breme transakcijskega računa nad 20.000 EUR

 0,50%

 min 1,25 EUR

1.2.

Polog gotovine na transakcijski račun v domači valuti

1.2.1.

Na blagajni (bankovci) do 12:00 ure (PO69)

 0,40%

 min 2,50 EUR

 

Na blagajni (bankovci) po 12:00 uri (PO69)

 0,40%

 min 2,50 EUR

Ostale tarifne postavke ostajajo nespremenjene.

Navedena sprememba stopi v veljavo z dnem 1. 6. 2023 in velja do naslednje spremembe nadomestil za storitve N Banke d.d. Celotna trenutno veljavna Tarifa nadomestil je na voljo v vseh poslovalnicah N Banke d.d.. in objavljena na spletni strani: https://www.nbanka.si/pripomocki/pogoji-poslovanja/cenik-storitev.

Ljubljana, 11. 05. 2023