Z vstopom NLB v lastništvo Sberbank banke d.d. iz Slovenije (v nadaljevanju Sberbank) so se sprostile vse omejitve za poslovanje, ki so veljale od začetka tega tedna. Sberbank je zdaj deležna stabilnosti in močnega zaledja, njene stranke pa vseh koristi, prednosti in seveda varnosti, ki jih takšno partnerstvo prinaša.

Sedaj se delo ekip obeh bank, ki stopata na novo skupno pot, šele dobro pričenja. Ena od prvih pomembnih odločitev je tudi sprememba imena Sberbank, ki pa ga mora potrditi skupščina banke, katere sklic bo v kratkem. Naša doslej zeleno obarvana banka se bo predvidoma imenovala N Banka, njena uradna barva bo po novem modra barva NLB Skupine. 

Ime bomo uporabljali le začasno, do integracije današnje Sberbank v NLB d.d. Takšni postopki navadno trajajo od 12 do 18 mesecev.

O procesu menjave imena in logotipa Sberbank bomo stranke sproti obveščali.

N Banka PRESS logotip.