Nadzorni svet N Banke in njena predsednica uprave Jana Benčina Henigman sta se sporazumno odločila, da s 1. julijem letos nadaljuje svojo poslovno pot izven banke. V operativni fazi integracije N Banke z NLB pa vodenje prevzame dr. Heribert Fernau, doslej član uprave banke, sicer pa priznan strokovnjak z bogatimi izkušnjami v mednarodnem in slovenskem bančništvu, še zlasti na področju projektnega vodenja ter upravljanju tveganj in financ.  

Nadzorni svet N Banke se je Jani Benčina Henigman zahvalil za njen prispevek k hitremu in učinkovitemu reševanju banke v najtežjih trenutkih negotovosti in njeni stabilizaciji ter dosedanjem tekočem procesu integracije.

Jana Benčina Henigman je poudarila, da predaja vodstvo v dobre roke kolega, s katerim sta že do sedaj tesno sodelovala v upravi banke, in se zahvalila vsem zaposlenim N Banke za sodelovanje, zavzeto delo in vso podporo v za banko in njene stranke zelo zahtevnem času.   


Nov član uprave Martin Mavrič

Upravi banke se kot tretji član, poleg članice uprave Elene Burdakove, pridružuje še Martin Mavrič, ki je ravno v teh dneh prejel soglasje ECB za opravljanje funkcije člana uprave. S tem je uprava N Banke popolnjena in pripravljena, da v najkrajšem času banko integrira z NLB.  

Predsednik nadzornega sveta N Banke Andrej Lasič je ob tem poudaril, da imajo vsa prizadevanja vodstva N Banke in celotnega teama zaposlenih en sam fokus: čim bolj gladek in učinkovit prehod v NLB za vse stranke banke, pri čemer je prva prioriteta, da ohranimo najvišji možen nivo njihovega zadovoljstva, hkrati pa jim čim prej ponudimo v uporabo celotno paleto storitev in produktov, ki jih dodatno omogoča NLB.

N Banka d.d.