Z današnjim dnem zaposleni N Banke pozdravljajo svoje stranke na novih lokacijah, ki so v izbranih poslovalnicah NLB. Prvi obiski strank kažejo, da so stranke spremembo sprejele dobro in z razumevanjem.

Po uspešno zaključenem procesu reševanja banke, z vstopom NLB v njeno lastništvo, se je naše poslovanje stabiliziralo in sledi uskladitev poslovanja N Banke s standardi NLB ter optimizacija delovanja obeh sistemov. Eden od ključnih mejnikov za dosego tega cilja je prilagoditev poslovne mreže N Banke, ki se v veliki meri prekriva s poslovno mrežo NLB. Posamezne enote N Banke so preseljene v enote NLB.

Od danes na novih lokacijah poslujejo: 

  • enota N Banke v Tepanjah v poslovalnici NLB Slovenske Konjice, Celjska cesta 2,
  • enota N Banke v Kranju v poslovalnici NLB Kranj, Koroška cesta 21,
  • enota N Banke v Kopru v poslovalnici NLB Koper, Cesta Zore Perello - Godina 7,
  • enota N Banke v Šentjerneju v poslovalnici NLB Šentjernej, Trg Gorjanskega bataljona 2,
  • enota N Banke v Ljubljani na Miklošičevi v poslovalnici NLB Tavčarjeva, Tavčarjeva ulica 7,
  • enota N Banke v Ljubljani na Viču v poslovalnici NLB Vič, Cesta na Brdo 9,
  • in enota N Banke Ljubljana Šiška v poslovalnici NLB Šiška, Celovška cesta 89.

V omenjenih poslovalnicah NLB je delovni prostor N Banke d. d. ustrezno označen in je namenjen izključno poslovanju strank N Banke. Svoje bančne storitve stranke N Banke lahko nemoteno opravljajo na novih lokacijah, kjer jih sprejemajo svetovalci N Banke. Za stranke, kljub spremembam, ostanejo vse številke računov in kartic ter pogodbe nespremenjene, prav tako pa tudi delovni čas enot. Za stranke N Banke se je spremenila zgolj lokacija poslovalnice.

Poslovanje enote v Šentjurju smo preselili v podružnico N Banke Celje, Prešernova ulica 27. Enote N Banke na Dunajski in Dvornem trgu v Ljubljani ter v Mariboru in v Celju ostanejo na istih lokacijah.

Stranke so bile o prilagoditvi enot pravočasno obveščene prek elektronske in navadne pošte, medijev ter spletne strani N Banke. 

Bankomati v podružnicah N Banke, ki se selijo enote NLB, so prenehali delovati s 1. oktobrom z izjemo bankomatov na lokacijah podružnic Tepanje, Šentjur in Ljubljana Miklošičeva, kjer bodo delovali kljub selitvi. Vse storitve na teh bankomatih lahko stranke še vedno odpravljajo, kot so vajene. Vsi imetniki debetnih kartic Mastercard N Banke lahko brezplačno dvigajo gotovino na vseh bankomatih NLB v Sloveniji, pa tudi na bankomatih bank, članic NLB Skupine v Bosni in Hercegovini, Srbiji, Črni gori, Severni Makedoniji in na Kosovu.

V N Banki zagotavljamo, da se bomo trudili še naprej zagotavljati kakovostne bančne storitve. Skupaj z NLB pa bomo razvijali digitalne načine poslovanja in jih skušali približati tudi tistim, ki jih še ne uporabljajo - postopoma, korak za korakom.