Trajnost za nas ni le črka na papirju

Pomemben del našega poslanstva – poleg tega, da s predanostjo, znanjem in našimi inovativnimi rešitvami skrbimo za svoje stranke – je tudi ustvarjanje boljšega življenja in boljše prihodnosti za celotno regijo. Saj za nas ta regija ni le točka na zemljevidu – tu smo doma. Zato smo stopili na pot intenzivnega vključevanja trajnosti v svoje bančno poslovanje. V najširšem pomenu tako trajnost razumemo kot naše delovanje, ki razume potrebe sedanjih generacij in hkrati ohranja priložnosti za prihodnje generacije.

Okvir našega trajnostnega razvoja

Prizadevamo si za popolno vključitev elementov korporativne trajnosti, ki vodijo do dolgoročne vrednosti banke v finančnem, okoljskem, socialnem in etičnem smislu. K bolj uravnoteženemu in vključujočemu ekonomskemu in družbenemu sistemu aktivno prispevamo s tremi področji:

 

Trajnostno financiranje.

Trajnostno financiranje

Trajnostno financiranje v naše poslovne in naložbene odločitve vključuje trajnostna merila (okoljska, družbena in upravljalska), tako da bodo dolgoročno koristile našim strankam in celotni družbi. Vključevanje trajnostnih praks v naše kreditiranje, naložbe, bančne izdelke in storitve je najpomembnejši način, kako lahko podpremo nacionalne in globalne cilje trajnostnega razvoja. Poleg tega nam omogoča tudi obvladovati tveganja naše finančne uspešnosti in izkoriščanje poslovnih priložnosti, ki izhajajo iz prehoda v bolj zeleno in bolj vključujoče gospodarstvo.

 

Trajnostno poslovanje.

Trajnostno poslovanje

Trajnostno poslovanje se nanaša na obvladovanje neposrednih vplivov trajnosti ter zagotavljanje etičnega in učinkovitega poslovanja. 

 

Družbena odgovornost.

Družbena odgovornost

S svojimi dejavnostmi družbene odgovornosti aktivno prispevamo k širšemu družbeno-ekonomskemu razvoju, s poudarkom na izobraževanju v skupnostih, v katerih delujemo. Poleg tega podpiramo tudi vrsto področji družbene odgovornosti kot so: humanitarnost, šport, spodbujanje podjetništva, varovanje okolja ...Vas zanimajo podrobnosti

Več o naši strategiji trajnostnega razvoja, viziji in poslanstvu, zavezanosti ciljem trajnostnega razvoja Združenih narodov, trajnostnim gospodarskim dejavnostim, obvladovanju tveganj ESG, strukturi trajnostnega upravljanja, odgovornemu bančništvu in poslovni etiki izveste v Okvirju trajnostnega razvoja N Banke.

Okvir trajnostnega razvoja N Banke PDF, 1,14 MB 


Trajnostne zaveze N Banke


Brezpapirno poslovanje.

Razvijali brezpapirno poslovanje, ki temelji na digitalnih rešitvah

Digitalno bo nadomestilo sedanje papirno poslovanje. Tako bomo lahko neposredno prispevali k zmanjševanju našega ogljičnega odtisa.

Delo od doma.

Zmanjševali ogljični odtis z delom od doma

Zaradi dela od doma se bomo manj vozili v službo in zmanjšali število poslovnih prostorov ter tudi tako neposredno zmanjšali ogljični odtis.


Trajnost.

Dodatno bomo izboljšali splošni okvir upravljanja tveganj

Splošni okvir upravljanja tveganj bomo dodatno izboljšali z vključevanjem ocene, spremljanja in upravljanja tveganj ESG

Poročanje.

Poročali bomo o okoljskih ter družbenih tveganjih in priložnostih

Poročali bomo o merjenju uspešnosti doseganja ciljev, ki se uporabljajo za oceno in upravljanje ustreznih okoljskih ter družbenih tveganj in priložnosti, kadar so tale informacije pomembne.