Najugodnejši potrošniški kredit

V raziskavi »Najugodnejša banka«, ki jo časopis Moje Finance izvaja že od leta 2009, smo dosegli prvo mesto na področju potrošniških kreditov med 14 bankami in hranilnicami v Sloveniji.* 


Certifikat najugodnejša banka 2021.

 

Sredstva v enkratnem znesku nakažemo na vaš račun in z njimi prosto razpolagate

odplačilna doba do 84 mesecev oziroma do 240 mesecev za kredite, zavarovane s hipoteko

fiksna ali spremenljiva obrestna mera
kredit lahko najamejo tudi nekomitenti, menjava banke ni potrebna
za vodenje kredita ne zaračunavamo stroškov
nizki stroški odobritve kredita

Informativni izračun


Izberite želene možnosti v spodnjem obrazcu. Izračun vam bo prikazal najugodnejše rezultate.

Za individualno ponudbo nam pošljite povpraševanje.

Izračun je le informativne narave in ne predstavlja zavezujoče ponudbe banke ter ni sestavni del pogodbe, zato si pridružujemo pravico do sprememb. Ob sklepanju pogodbe preverite takrat veljavne pogoje.

 Izračunajte:


Značilnosti

 • po podpisu kreditne pogodbe sledi takojšnje nakazilo na transakcijski račun
 • znesek odobrenega gotovinskega kredita je odvisen od višine vaše neto plače ali pokojnine, obstoječih kreditnih obveznosti in dobe odplačevanja
 • gotovinski kredit se zavaruje s plačilom zavarovalne premije pri zavarovalnici ali z zastavitvijo nepremičnine; za zavarovanje lahko zastavite tudi depozit ali vrednostne papirje

Potrebni dokumenti

 • veljaven identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list)
 • potrdilo o davčni številki
 • vloga za odobritev kredita
 • vloga za posredovanje podatkov o prilivih iz plače, rente ali pokojnine ter odtegljajih prek trajnikov - za nekomitente
 • odstopna izjava in upravno-izplačilna prepoved na plačo oz. pokojnino v dveh (2) izvodih
 • dokument, ki izkazuje prihodke za zadnjih 12 mesecev:
  • 12 bančnih izpiskov, ali
  • 12 plačilnih list, ali
  • obrazec »Potrdilo delodajalca«, izpolnjeno za zadnjih 12 mesecev, ali
  • obrazec »Vloga za posredovanje podatkov«, izpolnjena za zadnjih 12 mesecev

Zanima me
GOTOVINSKI kredit

Če vas zanima sklenitev kredita, vas prosimo, da izpolnite obrazec. Poklicali vas bomo in se dogovorili za sestanek v poslovalnici.

Certifikat najugodnejša banka 2021.

TelefonuCertifikat revije Moje finance
*Certifikat Najugodnejša banka 2021 je nagrada revije Moje finance iz raziskave med bankami na slovenskem trgu v septembru 2021.