Vaše prihranke upravljajo izkušeni strokovnjaki, ki tveganost naložb prilagajajo vaši starosti in željam

varčujete za svojo prihodnost, obenem pa ste zavarovani

izbirate lahko med petimi naložbenimi portfelji - glede na želeno udeležbo pri donosih
prilagajanje vašim potrebam v različnih življenjskih obdobjih
pregled in nadzor nad vašim premoženjem

Lastnosti 

  • finančna varnost za vas in vaše bližnje v primeru nezgode, bolezni ali smrti
  • optimalni donosi ob stalnem prilagajanju naložb razmeram na trgu
  • možnost samostojne izbire naložbene politike
  • po 10 letih dohodek iz naložbenega zavarovanja ni obdavčen
  • v času trajanja zavarovanja ste življenjsko zavarovani za primer smrti in lahko izberete tudi dodatna zavarovanja
  • možnost prehajanja med naložbenimi portfelji brez plačila davka zaradi prodaje

Bonus do 155 %

Za zvestobo ste nagrajeni in privarčujete več. Med trajanjem dobe plačevanja se vam pripisuje bonus.

Leto pripisa bonusa* 3 6 9 12 15 17 19 21 23 25 SKUPAJ
Odstotek pripisa bonusa
15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 15 % 155 %
*Osnova za pripis bonusa je dogovorjena letna premija v letu pripisa bonusa.

Zanima me

 Če vas zanima Flegma, izpolnite obrazec. Poklicali vas bomo in se dogovorili za sestanek v poslovalnici.

Telefonu