Razpisi za zbiranje ponudb za odkup terjatev
Družba N Banka d.d. v svojem imenu in za svoj račun objavlja predmetne razpise za zbiranje ponudb za odkup vseh terjatev prodajalca do dolžnika.

Aktualni razpisi

Trenutno ni aktualnih razpisov.