Preklici, izgube, kraje

Izgubo kartice prijavite takoj, ko jo pogrešite, v katerikoli enoti N Banke ali v enoti banke, ki vodi vaš transakcijski račun. V primeru preklica kartice po telefonu nam to lahko sporočite 24 ur na dan, 7 dni v tednu na številke:

Če je bila kartica ukradena ali če obstaja sum kraje, morate odtujitev obvezno prijaviti tudi najbližji policijski postaji.

Z dnem prejema obvestila o izgubi ali kraji kartice bo banka kartico preklicala in onemogočila nadaljnje poslovanje s to kartico. Banka prevzame odgovornost za nastalo škodo po preklicu kartice.

Banka bo za vas naročila zamenjavo in izdelavo nove debetne ali kreditne kartice Mastercard, ki jo boste prejeli v 7 delovnih dneh.


Za prijavo zavarovalnih dogodkov kartic Ide@l Mastercard pokličite 01 8888 044 oziroma +386 1 8888 044 za klice iz tujine.