Največ bančnih storitev
za najmanj denarja
brezplačen vklop* Spletne N Banke 
brezplačno plačilo 4 domačih plačilnih nalogov na mesec prek spletne ali mobilne banke1
brezplačen vklop Mobilne N Banke
brezplačni vsi dvigi gotovine na bankomatih N Banke ter na bankomatih NLB
brezplačni 4 dvigi v mesecu na bankomatih drugih bank v Sloveniji in državah EU z uradno valuto evro
vodenje računa in debetna kartica Mastercard®

Vključene storitve

Ostale storitve, ki so vključene brez doplačila:

 • večvalutni račun

Dodatne storitve

Storitve, ki jih lahko dodate k računu ob doplačilu • veljaven identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list)
 • originalno potrdilo o davčni številki


Cenik

Cenik vseh storitev PDF, 568 KB

Mesečno vodenje

 • Direkt  paket 1,50 EUR*
 • START paket 5,99 EUR

 • Storitve, ki niso vključene v račun, so na voljo ob doplačilu po ceniku banke.

  *POJASNILO
  Imetnik Direkt računa mora nanj prejemati redne mesečne prilive (plača ali pokojnina) in uporabljati Spletno N Banko. V pristopnini za Spletno banko prenosni OTP čitalec ni vključen. Dvigi gotovine z debetno kartico Mastercard so brezplačni na bankomatih N Banke ter na bankomatih NLB. Brezplačni so tudi prvi 4 dvigi v mesecu na bankomatih drugih bank v Sloveniji in državah EU z uradno valuto evro. Vsi ostali dvigi se zaračunavajo skladno z veljavno tarifo banke. Aktivacija mobilne banke pri računu Direkt je brezplačna. V primeru nezadostne bonitete prosilca, si N Banka d. d. pridržuje pravico zavrniti odobritev izrednega limita.
  Strošek vodenja Direkt računa po veljavni redni tarifi banke znaša 1 EUR na mesec, nadomestilo za uporabo spletne in mobilne banke (D'paket) pa znaša 0,50 EUR na mesec.
  1Plačilni nalogi prek spletne banke - pri Direkt računu velja za domače plačilne naloge prek spletne ali mobilne banke do zneska 50.000 EUR.