Največ bančnih storitev
za najmanj denarja
brezplačen vklop* Spletne N Banke 
brezplačno plačilo 4 domačih plačilnih nalogov na mesec prek spletne ali mobilne banke1
brezplačen vklop Mobilne N Banke
brezplačni vsi dvigi gotovine na bankomatih N Banke ter na bankomatih NLB
brezplačni 4 dvigi v mesecu na bankomatih drugih bank v Sloveniji in državah EU z uradno valuto evro
vodenje računa in debetna kartica Mastercard®

Odprite Direkt račun prek spleta, brez obiska poslovalnice.


Vključene storitve

Ostale storitve, ki so vključene brez doplačila:


Dodatne storitve

Storitve, ki jih lahko dodate k računu ob doplačilu


 • Vodenje računa in debetna kartica Mastercard
 • Pristopnina za spletno banko
 • Pristopnina za mobilno banko
 • Plačilni nalogi prek spletne banke 1
 • Izredni limit na računu
 • Mesečno nadomestilo
 • Klasični račun
 • 3,00 EUR
 • 3,00 EUR
 • do 300 EUR
 • 2,79 EUR
 • Odpri račun

Legenda znakov

Storitev ni na voljo

Za doplačilo

Vključeno brez doplačila


 • veljaven identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list)
 • originalno potrdilo o davčni številki


Cenik

Cenik vseh storitev PDF, 568 KB

Mesečno vodenje

 • Direkt  paket 1,50 EUR*
 • START paket 5,99 EUR
 • Klasični račun 2,79 EUR
 • SMART paket 12,99 EUR

 • Odprite Direkt račun prek spleta

  Postopek v celoti opravite prek spleta, brez obiska poslovalnice.

  Izpolnite spletno vlogo za odprtje računa.

  Oddaja vloge prek spleta

  Izpolnite vlogo za odprtje računa

  Kliknite za spletno vlogo in sledite navodilom.

  Podpis pogodbe

  Elektronski podpis dokumentacije

  V e-poštni nabiralnik boste prejeli vso potrebno dokumentacijo, ki jo boste elektronsko podpisali.

  Aktivacija in uporaba računa

  Aktivacija računa

  Aktivirali vam bomo račun, spletno in mobilno banko.


  Storitve, ki niso vključene v račun, so na voljo ob doplačilu po ceniku banke.

  *POJASNILO
  Imetnik Direkt računa mora nanj prejemati redne mesečne prilive (plača ali pokojnina) in uporabljati Spletno N Banko. V pristopnini za Spletno banko prenosni OTP čitalec ni vključen.  Dvigi gotovine z debetno kartico Mastercard so brezplačni na bankomatih N Banke ter na bankomatih NLB. Brezplačni so tudi prvi 4 dvigi v mesecu na bankomatih drugih bank v Sloveniji in državah EU z uradno valuto evro. Vsi ostali dvigi se zaračunavajo skladno z veljavno tarifo banke. Aktivacija mobilne banke pri računu Direkt je brezplačna. V primeru nezadostne bonitete prosilca, si N Banka d. d. pridržuje pravico zavrniti odobritev izrednega limita.
  Strošek vodenja Direkt računa po veljavni redni tarifi banke znaša 1 EUR na mesec, nadomestilo za uporabo spletne in mobilne banke (D'paket) pa znaša 0,50 EUR na mesec.
  1Plačilni nalogi prek spletne banke - pri Direkt računu velja za domače plačilne naloge prek spletne ali mobilne banke do zneska 50.000 EUR.