Ko potrebujete več, kot imate na računu
za premostitev začasnih likvidnostnih težav
za nepredvidene stroške

hitra in preprosta pridobitev


Redni limit

 • višina rednega limita znaša 300 EUR (za študente 150 EUR, za paketni račun Direkt 100 EUR)
 • redni limit je sklenjen za nedoločen čas oz. za čas odprtega TRR-ja in ga lahko ukinete kadarkoli želite
 • brez stroškov odobritve in brez stroškov zavarovanja.
 • obresti se zaračunajo samo za izkoriščeni znesek limita in samo za obdobje, ko limit koristite
 • vlogo za odobritev rednega limita lahko oddate takoj ob otvoritvi TRR-ja, lahko pa tudi naknadno
 • pred odobritvijo limita bo banka preverila korektnost poslovanja v sistemu SISBON

Izredni limit

 • višina izrednega limita je odvisna od višine rednega priliva na TRR
 • izredni limit je odobren največ za obdobje enega leta. Limit lahko po izteku enega leta poplačate ali pa oddate novo Vlogo za odobritev izrednega limita
 • ob odobritvi limita plačate stroške odobritve limita in stroške zavarovanja limita (pri nekaterih paketnih računih so določeni stroški že vključeni v vodenje računa)
 • obresti se zaračunajo samo za izkoriščeni znesek limita in samo za obdobje, ko limit koristite
 • pred odobritvijo limita bo banka preverila korektnost poslovanja v sistemu SISBON

Kako do rednega ali izrednega limita?

 

Vlogo za odobritev limita lahko oddate:

 • v vseh poslovalnicah banke
 • preko Spletne N Banke

Kaj potrebujete?

 • veljaven identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list)
 • davčno številko

 

Vlogo za odobritev izrednega limita lahko oddate hkrati z Vlogo za otvoritev transakcijskega računa. V tem primeru je potrebno priložiti tudi zadnje 3 bančne izpiske za transakcijski račun, na katerega ste do sedaj prejemali plačo ali pokojnino ter podpisati obrazec Pooblastilo za nakazovanje plače in ostalih prejemkov na novi TRR. Če imate odobren izredni limit pri prejšnji banki, se po odobritvi novega izrednega limita limit pri prejšnji banki poplača z novo odobrenim limitom.