Skladno z Zakonom o plačilnih storitvah in sistemih je Osnovni plačilni račun za rezidente/nerezidente namenjen vsem fizičnim osebam, ki zakonito prebivajo v EU (imajo stalni ali začasni naslov v EU) in prosilcem za azil, ter osebam, ki jim dovoljenje za bivanje ni odobreno, vendar njihov izgon iz pravnih ali dejanskih razlogov ni mogoč in še nimajo odprtega računa. Glede na status rezident/nerezident se fizični osebi dodeli ustrezna vrsta računa.

Socialni osnovni plačilni račun za rezidente/nerezidente je Osnovni plačilni račun, ki je namenjen finančno šibkejšim fizičnim osebam, ki prejemajo varstveni dodatek in/ali denarno socialno pomoč na podlagi odločbe Centra za socialno delo.

Preverite splošne pogoje.

Račun vsebuje vse osnovne bančne storitve
odprtje, mesečno vodenje računa in debetna kartica Mastercard®
brezplačen prvi vklop Spletne N Banke ali Mobilne N Banke
brezplačni dvigi z debetno kartico na bankomatih v Sloveniji in državah EU z uradno valuto evro
skupaj 8 brezplačnih transakcij mesečno (domača plačila do 50.000 EUR izvršena prek bančnega okenca, spletne ali mobilne banke, SEPA direktne obremenitve, trajni nalogi)
prejemanje vseh vrst evro prilivov, izvrševanje domačih in čezmejnih direktnih obremenitev, plačilnih transakcij z debetno kartico Mastercard in kreditnih plačil, vključno s trajnimi nalogi
poslovanje na računu v valuti evro, ki omogoča dvige in pologe sredstev

Dodatne storitve

Storitve, ki jih lahko dodate k računu ob doplačilu

Opomba: Za dostop do Osnovnega in Socialnega osnovnega plačilnega računa nakup dodatnih storitev ni obvezen.

POJASNILO:
Osnovni in Socialni osnovni plačilni račun ne omogočata poslovanja s kreditnimi karticami, odobritve rednega ali izrednega limita, poslovanja na računu v tujih valutah in pooblaščenih oseb. Banka Osnovni in Socialni osnovni plačilni račun odpre ali zavrne v roku desetih (10) delovnih dni od prejema popolne vloge za odprtje računa.


  • veljaven identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list)
  • originalno potrdilo o davčni številki
  • za odprtje Socialnega osnovnega plačilnega računa je potrebno predložiti tudi veljavno odločbo Centra za socialno delo, iz katere izhaja pravica do prejemanja varstvenega dodatka in/ali denarne socialne pomoči
  • izkaznica prosilca za mednarodno zaščito (azil) z naslovom o začasnem prebivališču - če obstaja
  • potrdilo o stalnem ali začasnem prebivališču - če gre za tujca, ki biva v RS
  • dovoljenje za začasno prebivanje z naslovom o začasnem prebivališču - če gre za tujca, ki biva v RS
  • originalno potrdilo o davčni številki


Cenik

Cenik vseh storitev PDF, 568 KB
  • Osnovni plačilni račun4,60 EUR
  • Socialni osnovni plačilni račun 1,35 EUR

Zanima me
Osnovni in Socialni osnovni plačilni račun

Če želite več informacij o računu, vas prosimo, da izpolnite obrazec. Poklicali vas bomo in se dogovorili za sestanek.

Telefonu