Optimalni paketi bančnih storitev
za člane AMZS

vključena vsakoletna članarina AMZS v vrednosti 40 EUR
izredni limit v višini odvisni od vrste paketa
vodenje računa in debetna kartica Mastercard

Vključene storitve

Storitve, ki so tudi vključene brez doplačila


Dodatne storitve

Storitve, ki jih lahko dodate k računu ob doplačilu


Primerjajte računa

 • Vodenje računa in debetna kartica Mastercard
 • Plačilna kartica Ide@l Mastercard
 • Izredni limit na računu
 • Bonus
 • Mesečno nadomestilo
 • Partnerski račun AMZS Optimal
 • Klasična
 • do 1.000,00 EUR
 • 40 EUR vsako leto
 • 6,49 EUR
 • Zanima me
 • Partnerski račun AMZS Exclusive
 • Zlata
 • 2.000,00 EUR
 • 40 EUR vsako leto
 • 8,49 EUR
 • Zanima me

Legenda znakov

Storitev ni na voljo

Za doplačilo

Vključeno brez doplačila

Storitve, ki niso vključene v račun, so na voljo ob doplačilu po ceniku banke. 

POJASNILO
V paketu je vključeno osnovno članstvo, v primeru, da se odločite za drugačno obliko članstva, banka poravna znesek v enaki protivrednosti, razliko pa doplačate sami. Imetnik transakcijskega računa AMZS je dolžan v primeru zaprtja računa pred iztekom obdobja, za katerega je N Banka že plačala letno članarino AMZS, banki na njen poziv takoj povrniti sorazmeren delež (za obdobje od zaprtja računa do izteka obdobja, za katerega je N Banka plačala letno članarino AMZS) osnovne članarine AMZS po vsakokrat veljavnem ceniku AMZS. V primeru nezadostne bonitete prosilca si N Banka pridržuje pravico zavrniti odobritev izrednega limita in izdaje kartice Ide@l Mastercard.

 • veljaven identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list)
 • originalno potrdilo o davčni številki

Cenik

Cenik vseh storitev PDF, 568 KB

Mesečno nadomestilo


Zanima me

Če želite odpreti račun, vas prosimo, da izpolnite spodnji obrazec. Poklicali vas bomo in se dogovorili za sestanek v poslovalnici.

Telefonu