Dodatne finančne ugodnosti za imetnike Petrol kartice
vsako leto vam podarimo
do 40 EUR dobroimetja na vašo Petrol kartico
brezplačen vklop Spletne N Banke 
brezplačna letna članarina za plačilno kartico Petrol klub za računa GOLD in VIP
25 % popust na stroške odobritve potrošniškega kredita – 1 x letno
vključeno vodenje računa in debetna kartica Mastercard

Vključene storitve

Storitve, ki so tudi vključene brez doplačila

 • zavarovanje limita pri računu Basic
 • 10 % popust na znesek provizije na domače plačilne naloge do 50.000 EUR, brez oznake nujno, izvršene prek spletne ali mobilne banke pri računu Basic
 • domska in primerjalna asistenca
 • večvalutni račun

Dodatne storitve

Storitve, ki jih lahko dodate k računu ob doplačilu


Primerjajte paketne račune

 • Vodenje računa in debetna kartica Mastercard
 • Pristopnina za spletno banko
 • Plačilna kartica Ide@l Mastercard
 • Izredni limit na računu
 • Bonus
 • Mesečno nadomestilo
 • Račun Petrol Basic
 • Klasična
 • do 300 EUR
 • 20 EUR vsako leto
 • 2,99 EUR
 • Zanima me
 • Račun Petrol Gold
 • Klasična
 • do 1.500 EUR
 • 40 EUR vsako leto
 • 6,79 EUR
 • Zanima me
 • Račun Petrol VIP
 • Zlata
 • do 3.000 EUR
 • 40 EUR vsako leto
 • 8,49 EUR
 • Zanima me

Legenda znakov

Storitev ni na voljo

Za doplačilo

Vključeno brez doplačila

Storitve, ki niso vključene v račun, so na voljo ob doplačilu po ceniku banke. 

POJASNILO
Za koriščenje ugodnosti, ki jih ponujajo paketni transakcijski računi PETROL morate na njih prejemati redne mesečne prilive iz naslova plače, pokojnine oziroma druge redne mesečne prilive (npr. avtorske honorarje). V primeru nezadostne bonitete prosilca si N Banka pridržuje pravico zavrniti odobritev izrednega limita in izdajo kartice Ide@l Mastercard. Imetnik PETROL transakcijskega računa je dolžan v primeru zaprtja računa pred iztekom obdobja, za katerega je bila s strani banke že nakazano dobroimetje in članarina za Petrol klub plačilno kartico zvestobe, banki na njen poziv takoj povrniti sorazmeren delež (za obdobje od zaprtja računa do izteka obdobja, za katerega je bila s strani N Banke plačano dobroimetje oz. članarina) nakazila dobroimetja in članarine.


 • veljaven identifikacijski dokument (osebna izkaznica ali potni list)
 • originalno potrdilo o davčni številki

Cenik

Cenik vseh storitev PDF, 568 KB

Mesečno nadomestilo 

 • Petrol BASIC 2,99 EUR
 • Petrol GOLD 6,79 EUR
 • Petrol VIP 8,49 EUR
 • Klasični račun 2,89 EUR

Zanima me

Če želite odpreti račun, vas prosimo, da izpolnite spodnji obrazec. Poklicali vas bomo in se dogovorili za sestanek v poslovalnici.

Telefonu