Otroci lahko sami nalagajo svoje prihranke in uresničijo svoje želje
brezplačno vodenje računa
preprosto in ugodno poslovanje za predšolske in šolske otroke do 15. leta

Več lastnosti

  • število in višina pologov sta poljubna
  • sredstva so vedno na voljo, brez kakršne koli časovne omejitve
  • po odprtju večvalutnega računa prejmete mednarodno plačilno debetno kartico Mastercard®
  • brezplačni prvi trije dvigi gotovine v koledarskem mesecu z debetno kartico Mastercard na vseh bankomatih v Sloveniji in državah EU z uradno valuto evro     
  • za nakazilo denarja na otroški račun omogočamo avtomatsko prenašanje sredstev z vašega osebnega računa
  • nakazovanje pologov je možno tudi prek spletne banke
  • možnost vezave presežnih sredstev v obliki depozita, tudi prek spletne banke
  • dvig denarja: otroci v spremstvu pooblaščenca lahko kadarkoli dvignete svoj denar z varčevalnega računa

Informativni izračun

Primer informativnega izračuna rednih mesečnih pologov na otroški varčevalni transakcijski račun za dobo 10 oziroma 18 let:

Mesečni polog Doba varčevanja 10 let Doba varčevanja 18 let
20 EUR 2.412,32 EUR 4.359,88 EUR
50 EUR 6.030,80 EUR 10.899,69 EUR
100 EUR 12.061,60 EUR 21.799,38 EUR


Polog 20, 50 oziroma 100 EUR je opravljen vsakega 1. v mesecu (10 oziroma 18 let), začetek varčevanja je 1. januar 2018. Privarčevani znesek je pri 10-letnem varčevanju izračunan za 1. 12. 2027 in pri 18-letnem za 1. 12. 2035, ko se lahko opravi dvig sredstev (v obdobju varčevanja ni bilo nobenega dviga sredstev z računa). Za celotno obdobje je upoštevana obrestna mera 0,10 % letno. Pripis obresti se izvaja mesečno. V informativnem izračunu ni upoštevana morebitna davčna obveznost plačila davka od obresti.
Izračun je veljaven na dan 1.1.2018.


Pomembna informacija
Sredstva na otroških varčevalnih transakcijskih računih pri N Banki so po trenutno veljavni zakonodaji (Zakon o dohodnini ZDoh-2) denarni depozit, zato velja, da so obresti na tem računu obdavčene skladno z vsakokrat veljavnimi določili za obdavčitev obresti od denarnih depozitov, sklenjenih pri bankah in hranilnicah. Sredstva na otroških varčevalnih transakcijskih računih, skladno s trenutno veljavno zakonodajo, sodijo v sistem zajamčenih vlog, ki je urejen z Zakonom o bančništvu.