Prednosti varčevalnega načrta

Triglav skladi - logotip. 


Enostavnost. Z varčevalnim načrtom plemenitite svoja sredstva z rednimi mesečnimi vplačili v poljubne sklade Krovnega sklada Triglav vzajemni skladi. Redno vplačevanje, ki kar v največji meri izkorišča učinek dobrega povprečja, je ena od bistvenih prednosti varčevalnega načrta.

Prihranek pri stroških. Zaradi dolgoročnega rednega mesečnega vplačevanja nudi varčevalni načrt ugodnosti pri obračunu vstopnih stroškov.

Optimizacija donosnosti. Varčevalni načrt zagotavlja optimalnejše povprečne nakupne vrednosti enot premoženja in s tem večjo možnost za doseganje donosov.
Fleksibilnost. Varčevalni načrt nudi optimiziranje privarčevanih finančnih sredstev glede na zastavljeni varčevalni cilj, saj omogoča prenose (prehode) sredstev med skladi.
Likvidnost. Vplačana sredstva niso vezana in so vam vedno na voljo, kadar jih potrebujete.
Začasna prekinitev vplačevanja (moratorij). V primeru, da začasno ne morete vplačevati predvidenih zneskov v varčevalni načrt, lahko kadarkoli s pisnim obvestilom, poslanim na Triglav Sklade, začasno prekinete vplačevanje za poljubno obdobje, ki pa ne sme biti daljše od enega leta. Po tem obdobju ste zopet zavezani vplačevati dogovorjene zneske, sicer se varčevalni načrt prekine.

Prehodi med podskladi znotraj Krovnega sklada. V  obdobju varčevanja lahko brez dodatnih stroškov menjate sklade, v katerih plemenitite svoja sredstva. V varčevalni načrt lahko vplačujete tudi dodatna presežna sredstva.


Kako deluje varčevalni načrt?

Varčevalni načrt.

Pri varčevalnem načrtu mesečno vplačujete sredstva v izbrane sklade in tako postopoma na učinkovit in preprost način gradite svojo finančno varnost. Tak način varčevanja je primeren za vse, ki želijo z relativno nizkimi mesečnimi vplačili varčevati za svojo prihodnost. Minimalno vplačilo v posamezni sklad oz. naložbeno kombinacijo znaša 30 EUR mesečno, varčevalni načrt ni časovno omejen.

Za več informacij in individualno ponudbo nas kontaktirajte oziroma obiščite najbližjo poslovalnico N Banke.


Zanima me
VARČEVALNI NAČRT

Izpolnite obrazec in oddajte povpraševanje. V najkrajšem času vas bo kontaktiral svetovalec. 

Telefonu*Banka zagotavlja produkt v sodelovanju z družbo za upravljanje Triglav skladi d.o.o. Pri vlaganju v vzajemne sklade N Banka d.d. nastopa kot posrednik. Naložba v vzajemne sklade ni enaka bančnemu depozitu in ni vključena v sistem zajamčenih vlog. Vlagatelj z nakupom enot vzajemnih skladov prevzema naložbeno tveganje, kar pomeni, da v primeru negativnih tržnih razmer obstaja možnost, da investitor ob prodaji prejme manj sredstev, kot jih je vložil. Za več informaciji obiščite najbližjo poslovalnico N Banke.