Osebne finance Mikro podjetja in podjetniki Srednja in velika podjetjaIzračun kreditne sposobnostiIzračunana kreditna sposobnost je informativne narave, zato za banko ni zavezujoča.

Izračun je pripravljen na podlagi trenutno veljavnih določil Banke Slovenije o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva, ki veljajo od 1. 7. 2022.

N Banka za kreditiranje uporablja tudi lastna interna pravila, zato se izračunana kreditna sposobnost lahko razlikuje od individualnega informativnega izračuna, ki vam ga kreditni posrednik pripravi na sestanku na podlagi upoštevanja več informacij.

Dodatna pojasnila:
Število vzdrževanih otrok je pomemben kriterij pri izračunu kreditne sposobnosti, saj znižuje kreditno sposobnost kreditojemalca. Izračunana kreditna sposobnost je v primeru, da v polje »Št. vzdrževanih otrok« vnesete število, višje od 0, pripravljena ob predpostavki, da otroke preživljata oba starša. V kolikor otroka preživlja zgolj eden od staršev, se rezultati izračunane kreditne sposobnosti lahko spremenijo, zato svetujemo, da se v tem primeru naročite na sestanek za pripravo vašega individualnega informativnega izračuna.
Število vzdrževanih odraslih oseb je pomemben kriterij pri izračunu kreditne sposobnosti, saj znižuje kreditno sposobnost kreditojemalca. Izračunana kreditna sposobnost je v primeru, da v polje »Št. vzdrževanih odraslih« vnesete število, višje od 0, pripravljena ob predpostavki, da gre za zunajzakonskega partnerja oziroma zakonca, prijavljenega pri zavodu za zaposlovanje v evidenci brezposelnih oseb oziroma v evidenci iskalcev zaposlitve. V kolikor preživljate drugega družinskega člana ali drugo osebo, ki jo morate preživljati po zakonu, se rezultati izračunane kreditne sposobnosti lahko spremenijo, zato svetujemo, da se v tem primeru naročite na sestanek za pripravo vašega individualnega informativnega izračuna.
Najvišja možna mesečna anuiteta novega kredita je znesek, ki ga glede na izračunano kreditno sposobnost lahko namenite za plačilo mesečne obveznosti novega kredita. Najvišja možna mesečna anuiteta novega kredita v primeru poplačila obstoječih obveznosti je znesek, ki ga glede na izračunano kreditno sposobnost lahko namenite za plačilo mesečne obveznosti novega kredita pod pogojem, da z novo najetim kreditom poplačate vse obstoječe mesečne obveznosti iz naslova obstoječih kreditnih in leasing poslov.
Najvišji znesek potrošniškega kredita** je izračunan glede na izračunano kreditno sposobnost in na primeru najugodnejše ponudbe za potrošniški kredit pri N Banki: maksimalna odplačilna doba (83 mesecev), namenski kredit, fiksna obrestna mera (6,99 %). Točen informativni izračun z vsemi postavkami preverite na povezavi.
Maksimalna odplačilna doba kredita je odvisna od starosti kreditojemalca in od obdobja trajanja zaposlitve.
Banka lahko pri izračunu letnega dohodka potrošnika izključi dohodke, ki jih je potrošnik prejel v obdobju, ko je bila na območju Republike Slovenije razglašena epidemija nalezljive bolezni SARSCoV-2 (COVID-19), če so bili nižji od dohodkov pred razglasitvijo epidemije COVID-19. Izključitev je dopustno opraviti, ko banka razpolaga z vsaj enim podatkom o obračunanem in izplačanem dohodku, iz katerega izhaja, da je vpliv epidemije na dohodek potrošnika prenehal.

**Najdaljša dovoljena ročnost za potrošniške kredite ne sme presegati 83 mesecev, razen izjemoma pod pogoji, ki so določeni kot dovoljena odstopanja skladno s sklepom BS, pri čemer njihova ročnost ne presega 119 mesecev.