Prednosti poslovanja z e-računi za vse udeležence
nižji stroški poslovanja: brezpapirno poslovanje, prihranki pri materialnih stroških, pri stroških obdelave računa
okolju prijaznejše poslovanje: brez papirja in brez tiska
varno poslovanje: pošiljanje podatkov po varni elektronski poti
hitrejše poslovanje: avtomatizirana izmenjava računov pohitri poslovanje
enostavnejše poslovanje: večja preglednost in nadzor nad delom z računi, manj napak

Obvestilo 

Od 1. 1. 2015 dalje, morajo proračunski uporabniki, skladno z zakonodajo, prejemati račune le še v elektronski obliki (e-račun). Vsi poslovni subjekti in fizične osebe morajo, od tega datuma dalje, za dobavljeno blago in opravljene storitve, izdajati proračunskim uporabnikom le račun v elektronski obliki (e-račun). 

Manjšim uporabnikom (gospodarski sektor in fizične osebe), ki proračunskim uporabnikom pošljejo največ 5 e-računov/mesečno in 60 e-računov/letno, omogoča Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) ročno izdelavo in pošiljanje e-računov preko spletnega portala UJPeRačun.

N Banka d.d. kot ponudnik elektronske poti e-računov v okviru medbančnega Sistema e-račun, omogoča izmenjavo e-računov v dogovorjenem standardu e-SLOG, ki je blagovna znamka Gospodarske zbornice Slovenije. Veljavna priporočila e-SLOG (sheme, dokumentacija), in zgodovina so objavljene na spletnem naslovu e-slog.gzs.si.

Pomoč uporabnikom

Pomoč uporabnikom pri uporabi elektronskih bank in izmenjavi e-računov:

Poslovna spletna N Banka
Za uporabnike Poslovne spletne N Banke, Kontaktni center N Banke:

HAL E-bank 

Za uporabnike elektronske banke HAL E-bank, Halcomov oddelek za pomoč uporabnikom:


Izmenjava e-dokumentov in e-računov

Kako poteka izmenjava e-dokumentov/e-računov preko N Banke
 • Izmenjava vseh vrst e-dokumentov (e-računi, e-prijava, e-povratnica, e-dostavnica) poteka prek medbančnega Sistema e-račun, v katerega je vključenih večina bank v Sloveniji in Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP),
 • Izdajatelj posreduje e-dokumente/e-račune za prejemnike v vseh bankah, vključenih v Sistem e-račun, preko izbrane elektronske banke,
 • N Banka kot banka izdajatelja, posreduje prejete in ustrezne e-dokumente/e-račune k Centralnemu posredniku - procesorju (Bankart d.o.o.),
 • Centralni posrednik – procesor usmeri e-dokumente/e-račun v banko prejemnika,
 • Banka prejemnika posreduje e-dokument/e-račun v elektronsko banko prejemnika e-računa,
 • Prejemnik e-računa izvrši plačilo:
  • prejemnik e-računa, ki pri N Banki nima status izdajatelja v okviru medbančnega Sistema e-račun, izvrši plačilo z nekaj kliki, brez prepisovanja podatkov o plačilu,
  • prejemnik e-računa, ki ima pri N Banki status izdajatelja v okviru medbančnega Sistema e-račun, najprej izvozi prejete e-datoteke v svoje zaledne računalniške in računovodske programe, ki omogočajo kreiranje plačilnih nalogov. Ustrezno kreirane plačilne naloge nato uvozi v elektronsko banko in izvrši plačilo.

Nepodprte funkcionalnosti

Kaj v medbančnem Sistemu e-račun ni med podprtimi funkcionalnostmi

 • elektronsko zavračanje e-računov, zato morate, v kolikor ste prejemnik e-računa in se z njim ne strinjate, e-račun zavrniti kot do sedaj (pisno, prek e-pošte idr.),
 • pošiljanje dobropisov, saj dobropisi, kot samostojni e-dokumenti v sistemu še niso uvedeni in določene udeleženke dobropise v obliki e-računa z negativnim zneskom, upravičeno zavračajo,
 • arhiviranje/hramba e-računov v skladu z zakonodajo (npr. Zakon o davku na dodano vrednost), ki ureja področje hrambe računov/e-računov. Arhiviranje/hrambo e-računov si mora udeleženec izmenjave (izdajatelj/prejemnik) zagotoviti sam.

Medbančni sistem e-račun

Je sistem elektronske poti med izdajateljem in prejemnikom e-računa. Sistem e-račun je vzpostavljen tako, da se e-dokumenti, prejeti s strani bank izdajateljev, na strani centralnega posrednika - procesorja usmerijo in posredujejo bankam prejemnikov. Izmenjava temelji na principu izmenjave ovojnic (dokumenti s podatki za usmerjanje) in prilog (dejanski e-dokumenti, vizualizacija itd.). Sistem E-račun omogoča tudi kasnejšo nadgradnjo funkcionalnosti, kot je na primer izmenjava drugih e-dokumentov (npr. naročilnica, dobavnica, opomin). Poleg bank, ki so pristopile k projektu, je v sistem vključena tudi Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP).

 

Register izdajateljev E-računov, vključenih v medbančni Sistem e-račun vsebuje seznam podjetij, ki izdajajo e-račune in tako svojim kupcem omogočajo prejem računov v elektronski obliki (e-račun) v elektronsko banko. 

Register vsebuje tudi informacijo o tem ali izdajatelj e-računov omogoča elektronsko prijavo/odjavo (e-prijavo/e-odjavo) na prejemanje e-računov preko elektronske banke (stolpec »E-prijava«, vrednost DA). 

Če izdajatelj e-računov, vključen v Sistem e-račun, ne omogoča elektronske prijave/odjave (e-prijava/e-odjava) na prejemanje e-računov preko elektronske banke (stolpec »E-prijava«, vrednost NE), potencialni prejemnik e-računa preveri pri izdajatelju e-računa, kakšne možnosti/načine za prijavo ne prejem e-računov omogoča.

Več informacij najdete tudi spletni strani Slovenski nacionalni forum za eRačun portala Center za ePoslovanje Slovenije.