Osebne finance Mikro podjetja in podjetniki Srednja in velika podjetja
Od sredine meseca februarja si bodo lahko stranke različnih slovenskih bank hitreje, varneje in enostavneje med seboj nakazovale sredstva. Takojšnja plačila bo omogočala nova aplikacija Flik Pay. O tej smo se pogovarjali s Samom Šego, direktorjem Spremljave poslovanja pri N Banki.

Samo Šega ima v bančnem sektorju bogate izkušnje, v banki je namreč zaposlen že 23 let. V tem času je izkušnje nabiral na različnih področjih, tako pri delu s strankami kot tudi v zalednih službah. Zadnjih 13 let je direktor spremljave poslovanja. V okviru spremljave poslovanja delujejo štirje oddelki (oddelek Plačilne transakcije, Vodenje transakcijskih računov, Kartično poslovanje in oddelek Spremljava poslov finančnih trgov), v katerih za nemoteno poslovanje skupaj z vodj skrbi 32 zaposlenih pri banki. 

 

V mesecu februarju bo uporabnikom slovenskih bank na voljo Flik. Kaj pravzaprav je Flik? Bodo vse banke uporabile enako rešitev za uporabo Flika?

Flik je plačilna shema za takojšnja plačila, ki smo jo vse banke v Sloveniji ustanovile z namenom, da se tudi v Sloveniji pridružimo novim plačilnim storitvam oziroma novim načinom poslovanja. Takojšnja plačila omogočajo strankam pošiljanje in prejemanje plačil 24 ur na dan, sedem dni v tednu in 365 oziroma 366 dni v letu.

Banke smo se odločile za različne rešitve pri integraciji omenjene plačilne sheme. Glavnina bank, med njimi tudi N Banka, se je odločila za ponujeno rešitev Bankarta, aplikacijo Flik Pay. Preostale banke so takojšnja plačila integrirale v lastne digitalne rešitve.

Kaj bo Flik uporabnikom omogočal na začetku?

Naj za začetek omenim datum, ko bodo uporabniki lahko začeli uporabljati Flik. Aplikacija bo na voljo od 17. februarja dalje. Sprva bo omogočala a takojšnja plačila med fizičnimi osebami. Natančneje, fizična oseba bo lahko plačala drugi fizični osebi ali pa od nje zahtevala plačilo  ne glede na to, pri kateri Slovenski banki imata ti osebi odprt transakcijski račun.. Omenjeno velja ob pogoju, da obe osebi uporabljata Flik.

Kako bo potekalo samo nakazilo? Če naredimo primerjavo z mobilno banko. Ko želiš prek mobilne banke nekomu nakazati denar, moraš poznati njegovo številko osebnega bančnega računa … 

Pri Fliku ne potrebuješ številke osebnega bančnega računa osebe, ki ji želiš nakazati denar. Potrebuješ le GSM številko ali e-mail osebe kateri želiš nakazati določen znesek. Iz svojega telefonskega imenika izbereš osebo, vneseš znesek in potrdiš plačilo. V primeru, da osebe nimaš v telefonskem imeniku lahko tudi ročno vneseš GSM številko ali e-mail osebe v samo plačilo. Sevedapod pogojem, da obe osebi uporabljata Flik.

Če ostanemo pri razlikah. Pri plačilu med dvema osebama pri mobilni banki ni nujno, da bo plačilo izvedeno še isti dan. Kako je s tem pri Fliku?

Najprej bi pojasnil, kaj mora narediti vsak uporabnik Flika, da bo zadeva delovala. Uporabnik bo moral najprej pri svoji banki registrirati svoje kontaktne podatke, GSM telefonsko številko in/ali e-poštni naslov. Podatki se zavedejo v centralni register kontaktnih podatkov, ki ga upravlja Bankart. Register je »srce«, ki omogoča izvedbo takojšnjih plačil. Kontaktni podatki so namreč povezani s posameznim transakcijskim računom, kar zagotavlja, da bo plačilo prišlo do pravega prejemnika.

Zdaj pa še razlika. To bi pojasnil kar na primeru. Če želimo s Flikom v nedeljo ob 23. uri nekomu plačati določen znesek, ga bo ta na svoj račun prejel že v nekaj sekundah, ne glede na to pri kateri banki ima svoj račun. Sredstva bodo uporabniku na voljo nemudoma. Bodisi za plačilo bodisi za dvig gotovine. Pri mobilni banki prenos na omenjeni dan in uri ne bo  izveden če ima prejemnik račun pri drugi banki.

Bo moral uporabnik poleg registracije osebnih podatkov pri lastni banki narediti še kaj drugega? Kaj mora uporabnik narediti v primeru, ko ima odprt osebni bančni račun pri večjem številu bank?

Poleg registracije kontaktnih podatkov je treba namestiti aplikacijo na svoj pametni telefon. Uporabniki operacijskega sistema Android lahko aplikacijo naložijo v trgovini Google Play, uporabniki operacijskega sistema iOS pa v trgovini App Store. Aplikacije je narejena intuitivno in uporabnika vodi čez postopek registracije zato posebna navodila niso potrebna.

Pri N Banki je postopek registracije v prvi fazi takšen, da mora uporabnik priti v poslovalnico, kjer prijavi kontaktne podatke. V drugi fazi bomo postopek olajšali, saj bo uporabnik registracijo lahko uredil prek mobilne banke.

Bo lahko imel uporabnik aplikacijo na večjem številu telefonov oziroma naprav?

Da, uporabnik ima lahko aplikacijo na večjem številu naprav, vendar ne more imeti na eni napravi dveh aplikacij oziroma povezanih dveh osebnih bančnih računov. Se pravi, če ima uporabnik osebne bančne račune pri več kot eni banki in en telefon lahko ima s Flikom povezan samo en transakcijski račun..

Bodo uporabniki morali za uporabo aplikacije plačevati provizijo oziroma kakšno nadomestilo?

Pri N Banki bo uporaba Flika brezplačna. Trenutno ni predvidena provizija za samo uporabo aplikacije, kot tudi ne provizija pri nakazovanju med fizičnimi osebami.

Kaj bo Flik ponujal v prihodnosti? Se obetajo še nove funkcionalnosti?

Seveda.Plačila in zahteva za plačilo zgolj z uporabo kontaktnih podatkov so le začetek. V bližnji prihodnosti so predvidene nove funkcionalnosti. V zaključni fazi testiranja so plačila s Flikom pri trgovcih. V tem primeru bodo uporabniki Androidov lahko pri trgovcih plačevali s tehnologijo NFC, uporabniki z operacijskim sistemom iOS pa bodo pri plačilih uporabljali QR kode.

Načrtujemo in že razvijamo še druge načine plačil, ki bodo v prihodnosti na voljo. Na primer, plačila med pravnimi osebami, plačila pravnim osebam, plačila spletnim trgovcem, delitev plačil, računi v oblaku in še nekatere druge funkcionalnosti.

Pri sodobnih bančnih digitalnih poteh uporabnike zanima varnost. Kako varna je uporaba Flika?

Slogan Flika se glasi: »Hitro, varno, enostavno.« Aplikacija upošteva evropsko regulativo, ki se nanaša na varnostne standarde. Vsako plačilo je potrebno avtenticirati oziroma potrditi, zato menimo, da so plačila varna. Tudi izkušnje iz drugih držav, kjer že izvajajo takojšnja plačila, niso pokazala, da bi prišlo do zlorab.

Kaj mora uporabnik narediti, če izgubi telefon?

Najbolje, da uporabnik nemudoma obvesti svojo banko ali klicni center Bankarta. Pri tej lahko prekliče uporabo Flika ali kontaktne podatke. Napravo lahko uporabnik prekliče tudi na drugi napravi, če uporablja Flik na več napravah. Omenil bi še, da če bi prišlo do kakršnekoli zlorabe po preklicu, za morebitno škodo odgovarja banka.

Bi lahko za konec dejali, da ima Flik, v primerjavi s podobnimi tako imenovanimi Fintech rešitvami, dodano vrednost?

Vsekakor ima dodano vrednost. Glavnina vseh transakcij in prijateljskega kroga ljudi, ki bodo uporabljali Flik, je v Sloveniji. Dodaten razlog je, da je aplikacija v slovenskem jeziku. Hkrati se bomo trudili slediti vsem sodobnim trendom na tem področju in Flik bo kmalu omogočal funkcionalnosti, ki jih uporabniki cenijo pri Fintech rešitvah. Menim tudi, da je v Sloveniji plačilni promet že sedaj na zelo visokem nivoju. Hitrost in varnost resnično nista vprašljiva. Menim, da ima aplikacija svetlo prihodnost.

Pridružite se 10.000 bralcem!

Želite najbolj ugodne ponudbe in brezplačne finančne nasvete? Bodite med prvimi, ki jih enkrat mesečno obvestimo o novostih.

PRIJAVA

LinkedIn
WhatsApp
Viber

Naročite se na naše nasvete

Hvala za izkazano zaupanje.
Svojo prijavo potrdite s klikom na povezavo, ki smo jo poslali na vpisan e-mail naslov.