V skladu z Zakonom o davčnem postopku (Ur.l. RS št. 91/2015) je N Banka d.d. dolžna od novih strank (v določenih primerih pa tudi od obstoječih strank), pridobiti predpisane podatke, med drugim tudi podatek o rezidentstvu stranke za davčne namene (država davčnega rezidentstva) ter o tuji davčni številki v državi rezidentstva.

N Banka d.d. je dolžna enkrat letno poročati na Finančno upravo Republike Slovenije (v nadaljevanju »FURS«) predpisane informacije o finančnih računih, FURS pa te podatke sporoča pristojnemu organu druge države, v kateri je stranka davčni rezident ali potencialni davčni rezident.

Dodatne informacije lahko preberete na strani Finančne uprave Republike Slovenije oz. kontaktirate svojega davčnega svetovalca.

Samopotrdilo o davčnem rezidenstvu subjekta , PDF, 318 KB

Definicija pojmov k Samopotrdilo o davčnem rezidenstvu subjekta, PDF, 266 KB

Samopotrdilo o davčnem rezidentstvu obvladujoče osebe , PDF, 212 KB