N Banka d.d. je vključena v Sistem zajamčenih vlog bank in hranilnic s sedežem v Sloveniji.

Jamstvo za vloge PDF, 234 KB

 

Več informacij o zajamčenih vlogah in o delovanju sistema jamstva za vloge v Republiki Sloveniji je na razpolago na strani Banke Slovenije.