FATCA

FATCA (The Foreign Account Tax Compliance Act) oziroma Zakon o spoštovanju davčnih predpisov v zvezi z računi v tujini so Združene države Amerike sprejele 18. marca 2010, z veljavnostjo od 1. julija 2014. Namen FATCA je preprečevanje davčnih utaj ameriških davčnih zavezancev iz premoženja, naloženega na finančnih računih oziroma v podjetjih izven ZDA, z uvedbo sistema poročanja podatkov s strani finančnih institucij o takšnem premoženju.

FATCA zahteva od ne-ameriških finančnih institucij izvedbo identifikacije ameriških imetnikov finančnih računov in podjetij, v katerih so obvladujoče osebe ameriški davčni zavezanci in izvedbo poročanja o finančnem premoženju takšnih oseb.

V primeru, da posamezna finančna institucija ne bi sodelovala v FATCA sistemu, bo podvržena posebni FATCA obdavčitvi v višini 30 % na vsa obdavčljiva plačila iz ZDA, ne glede na to ali bo prejemnik plačila finančna institucija sama ali bodo prejemniki plačila njene stranke.

Za odpravo domačih pravnih ovir in zmanjšanje bremen za izvajanje FATCA zahtev je ameriško Finančno ministrstvo (U.S. Treasury) v sodelovanju z drugimi državami oblikovalo vzorčni meddržavni sporazum v več različicah.

Sporazum med Vlado RS in Vlado ZDA o izboljšanju spoštovanja davčnih predpisov na mednarodni ravni in izvajanju FATCA (v nadaljevanju: Sporazum) je bil podpisan 2. junija 2014 in se izvaja od 1. julija 2014. Sporazum temelji na vzorčnem sporazumu 1 z vgrajeno vzajemnostjo o avtomatični izmenjavi podatkov med državama.

V skladu s Sporazumom se je N Banka d.d. registrirala kot finančna institucija v FATCA register pri ameriški davčni upravi s statusom "Registrirana Privzeto skladna Finančna institucija".

N Banka d.d. GIIN (Globalna posredniška identifikacijska številka) je: DQANI4.00012.ME.705

Pogosta vprašanja

 • Ali ureditev FATCA velja za vse banke, zavarovalnice in druge finančne institucije ustanove v Sloveniji?

  Da. Vse banke, zavarovalnice in druge finančne ustanove v Sloveniji morajo izpolnjevati obveznosti, ki jih nalaga meddržavni sporazum IGA in s tem tudi ureditev FATCA, vendar se te lahko razlikujejo v svojem pristopu pri izvajanju ureditve FATCA.

 • Kakšne obveznosti prinašata N Banka d.d. podpisani medvladni sporazum in izvajanje ureditve FATCA?

  Na podlagi podpisanega sporazuma, ki vsem finančnim ustanovam nalaga izvajanje določil ureditve davčne skladnosti FATCA, je N Banka d.d. dolžna pridobiti potrebno dokumentacijo od imetnikov računov, ki imajo ameriške pokazatelje. Na podlagi dokumentacije, ki jo predloži komitent, bo N Banka d.d. o takem računu poročala oz. ga bo izvzela iz poročanja davčni upravi Republike Slovenije, ki bo nato poročala ameriški davčni upravi (IRS). Prejmete lahko več kot en zahtevek za predložitev dokazil, če imate več poslovnih razmerij z različnimi članicami NLB Skupine. Zato je pomembno, da se odzovete na vse prošnje, tudi če menite, da ste zahtevane informacije že predložili.

 • Katere možnosti ima N Banka d.d. na voljo oz. zakaj se je odločila za izvajanje določil ureditve FATCA?
  Ker je Republika Slovenija z ZDA podpisala meddržavni sporazum, so te zahteve postale tudi del domače zakonodaje, ki jih morajo vse finančne ustanove, tako tudi N Banka d.d., pri svojem poslovanju upoštevati in spoštovati.

  Za finančne ustanove, ki teh določb ne bodo upoštevale, bo veljal 30-odstotni davčni odtegljaj za vsa prejeta plačila iz ZDA, ne glede na to, ali bo prejemnik plačila finančna ustanova sama ali bodo prejemniki plačila njene stranke.

FATCA - koristne povezave

Obrazec - N Banka W8-BEN-E

ZDA:

http://www.irs.gov/fatca
http://www.treasury.gov/resource-center/tax-policy/treaties/Pages/FATCA.aspx
https://www.irs.gov/businesses/corporations/fatca-related-forms
https://www.usembassy.gov/slovenia/

Slovenija:

https://www.gov.si/assets/ministrstva/MF/Davcni-direktorat/DOKUMENTI/Obvestilo-o-zacetku-veljavnosti-Sporazuma-med-Vlado-Republike-Slovenije-in-Vlado-Zdruzenih-drzav-Amerike-o-izboljsanju-spostovanja-davcnih-predpisov-na-mednarodni-ravni-in-izvajanju-FATCA.pdf
http://www.uradni-list.si/_pdf/2014/Mp/m2014049.pdf#!/m2014049-pdf
http://www.fu.gov.si/nadzor/podrocja/mednarodna_izmenjava/
http://www.fu.gov.si/nadzor/podrocja/mednarodna_izmenjava/fatca/

OECD:

http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/